Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konferencja „10 lat ustawy - o pożytku, słabościach i oczekiwaniach...” Seminarium o pożytku publicznym i wolontariacie.” Drukuj Stworz PDF

MieczysÅ‚aw Struk MarszaÅ‚ek Województwa Pomorskiego

Pomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego oraz Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych

majÄ… zaszczyt zaprosić na konferencjÄ™ pt. „10 lat ustawy - o pożytku, sÅ‚aboÅ›ciach i oczekiwaniach...”

Seminarium o pożytku publicznym i wolontariacie.”

poÅ›wiÄ™conÄ…  dziesiÄ™cioleciu powstania ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci  pożytku publicznego  i o wolontariacie w kontekÅ›cie wspóÅ‚pracy jednostek samorzÄ…du terytorialnego i organizacji pozarzÄ…dowych.

Konferencja odbędzie się

 17 maja 2013 roku w godz. 10.00-15.00

w Sali im. Lecha BÄ…dkowskiego

UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego 

przy ulicy Okopowej 21/27 w Gdańsku.

UdziaÅ‚ w konferencji jest bezpÅ‚atny. Program konferencji dostÄ™pny jest na stronach internetowych: www.rops.pomorskie.eu  www.urzad.pomorskie.eu


W celu potwierdzenia swojej obecnoÅ›ci prosimy o wygenerowanie formularza elektronicznego na stronie  www.rops.pomorskie.eu w zakÅ‚adce: szkolenia/rekrutacja-szkolenia  do dnia 16 maja br.

Wszystkie pola w formularzu muszÄ… być uzupeÅ‚nione. Konferencja jest wspóÅ‚finansowana ze Å›rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpoÅ‚ecznego i  warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie przed konferencjÄ… oryginaÅ‚u formularza.

Dodatkowych informacji udziela: Magdalena Witkowska tel: 58 32 68 897,                                   e-mail: [email protected]

 

Liczba wyświetleń: 975