Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

IX edycji Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem Drukuj Stworz PDF

 

Rusza nabór wniosków w

IX edycji Programu Dożywiania Dzieci - Danone Podziel się Posiłkiem

(do tej pory znany pod nazwą Programu Grantowego Danone "Masz pomysł? Podziel się Posiłkiem!").

Kolejny raz mogą Państwo ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do o.k 6000 zł

na projekt, dziÄ™ki któremu bÄ™dÄ… mogli PaÅ„stwo zapewnić posiÅ‚ki dla

potrzebujących dzieci oraz prowadzić edukację z zakresu prawidłowego

odżywiania (np. w formie ciekawych warsztatów kulinarnych)

 

W tym roku wprowadzono  pewne zmiany, pierwsza z nich:

warunkiem dopuszczenia projektu do oceny Kapituły będzie zaplanowanie budżetu, w

którym minimum 75% wnioskowanej kwoty zastanie przeznaczone na zakup

artykuÅ‚ów spożywczych lub posiÅ‚ków.

Istotne jest również nawiÄ…zanie

wspóÅ‚pracy z darczyÅ„cami, którzy Å‚Ä…cznie zadeklarujÄ… wkÅ‚ad finansowy lub

rzeczowy na poziomie minimum 10% wnioskowanej kwoty.

Przed rozpoczÄ™ciem pisania projektu należy  uważnie przeczytać

regulamin oraz zaÅ‚Ä…czone dokumenty, które uÅ‚atwiÄ… wypeÅ‚nianie wniosku.

 

Nabór wniosków potrwa do 22 lipca 2013 r.,

Formularz wniosku oraz niezbÄ™dna dokumentacja znajduje siÄ™ na:  www.wniosek.podzielsieposilkiem.pl

Można także kontaktować siÄ™ bezpoÅ›rednio z RenatÄ… Aderek-ZieliÅ„skÄ… (opiekunem projektu z ramienia „Danone”), pod nr. tel. 503 110 220

Liczba wyświetleń: 947