Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

14.06.2013 III SAMORZĄDOWE REGATY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO O PUCHAR MARSZAŁKA MIECZYSŁAWA STRUKA Drukuj Stworz PDF1. CEL REGAT:
- Regaty maja charakter rekreacyjno-sportowy
- WyÅ‚onienie najlepszych zaÅ‚óg żeglarzy w sezonie 2013
- Integracja Å›rodowiska samorzÄ…dowców Województwa Pomorskiego
- Podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich
- Wymiana doÅ›wiadczeÅ„ i przekazanie informacji o przedsiÄ™wziÄ™ciach dla żeglarzy i turystów w województwie pomorskim.

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT:
14.06.2013 r. (piÄ…tek) - Zatoka Pucka

3. ORGANIZATOR:
Harcerski Ośrodek Morski

4. WSPÓŁORGANIZATORZY:
UrzÄ…d MarszaÅ‚kowski Województwa Pomorskiego
Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

5. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1
tel. (058) 673 21 50, (058) 673 25 65
[email protected] www.klasapuck.org
Informacji udziela SÅ‚awomir DÄ™bicki 0 501 674 698; (058) 673 21 50

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
Poprzez e-mail lub osobiście do godz.1000 w dniu rozpoczęcia regat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:
liczba czÅ‚onków zaÅ‚ogi – 3 lub 4 osoby
prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego
znajomość przepisów PZÅ», Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi.

8. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:
Przewiduje siÄ™ rozegranie 5 wyÅ›cigów. Przy rozegraniu 4 wyÅ›cigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. SzczegóÅ‚y poda SÄ™dzia GÅ‚ówny w instrukcji żeglugi i komunikacie sÄ™dziowskim. Regaty zostanÄ… uznane za ważne przy rozegraniu min.2 wyÅ›cigów.

9. PROGRAM REGAT:
- 8.00 - 10.00 przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat
-10.00 otwarcie regat, odprawa sterników, prezentacje:

„ZÅ‚ap wiatr w pomorskie żagle wiedzy” zaawansowanie projektu realizowanego przez Departament Edukacji
i Sportu UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego.
Pętla Żuławska - międzynarodowa droga wodna E-70 produktem turystycznym regionu.
Turystyczne zagospodarowanie Jeziora Żarnowieckiego.
Wspieranie edukacji morskiej i żeglarskiej na przykładzie Gminy Kosakowo.
Edukacja żeglarska nauczycieli i uczniów realizowana przez Starostwo Powiatowe w Pucku.

-11.30 - 15.30 regaty
-16.00 - 18.00 zdawanie sprzÄ™tu, obliczanie wyników przez komisjÄ™, posiÅ‚ek regatowy
-18.00 ogÅ‚oszenie wyników, wrÄ™czenie nagród i pucharów

10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
Wpisowe do regat 100zł/osoba (300zł/400zł załoga) płatne na konto Harcerskiego Ośrodka Morskiego w Pucku - nr 96 8348 0003 0000 0000 3896 0001
Opłata protestowa 150 zł
Istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w HOM
Rezerwacje tel.(058) 673 21 50 lub 0 502 674 698 , [email protected]www.hompuck.org

11. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
ubezpieczenie NW uczestników
posiłek regatowy
Å‚odzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
nagrody dla uczestników
prawo startu na żaglach (do Å‚odzi klasy „Puck”) wÅ‚asnych lub sponsora oraz z wÅ‚asnÄ… taliÄ… grota.

Liczba wyświetleń: 1083