Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt
Tu jesteś: »

Biała Księga Drukuj Stworz PDF

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP

Jaki jest stan bezpieczeństwa Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Jakie wynikają z nich strategiczne kierunki kształtowania bezpieczeństwa Polski? Jak powinniśmy się do tego przygotowywać?

 

Na te i wiele innych pytaÅ„ odpowiedź można znaleźć w BiaÅ‚ej KsiÄ™dze BezpieczeÅ„stwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. PowstaÅ‚a ona na podstawie wyników prac Komisji Strategicznego PrzeglÄ…du BezpieczeÅ„stwa Narodowego (SPBN), który byÅ‚ pierwszym tego typu przeglÄ…dem zrealizowanym w Polsce.

 

PrzeglÄ…d zostaÅ‚ przeprowadzony na polecenie prezydenta RP BronisÅ‚awa Komorowskiego. RozpoczÄ…Å‚ siÄ™ w listopadzie 2010 r. i trwaÅ‚ prawie dwa lata – do wrzeÅ›nia 2012 r. W pracÄ™ nad nim zaangażowanych byÅ‚o ponad 200 ekspertów m.in. z niezależnych oÅ›rodków analitycznych, uczelni oraz struktur rzÄ…dowych. PrzewodniczÄ…cym Komisji byÅ‚ szef Biura BezpieczeÅ„stwa Narodowego minister StanisÅ‚aw Koziej.

 

 

Z Białą Księgą Bezpieczeństwa Narodowego RP można zapoznać się na stronie:

http://www.spbn.gov.pl/portal/sbn/

Liczba wyświetleń: 1881