Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

A P E L !!! Drukuj Stworz PDF


Na kanwie ostatnich utonięć, jakie miaÅ‚y miejsca na terenie Mierzei WiÅ›lanej, Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska oraz Sekretarz WOPR Województwa Pomorskiego-ratownik Roman Chmielowski - proszÄ…
o rozsÄ…dek 
i rozwagÄ™ podczas korzystania z kÄ…pieli. Ostrzeżenie to dotyczy zwÅ‚aszcza sytuacji, gdy jest wywieszona flaga koloru czerwonego(mówiÄ…ca o caÅ‚kowitym jej zakazie). Jest to zagrożenie dla życia i zdrowia nie tylko mieszkaÅ„ców Gminy, ale przede wszystkim turystów, którzy nie znajÄ… specyfiki Morza BaÅ‚tyckiego. UksztaÅ‚towanie dna, prÄ…dy ,fale odbojowe i przybojowe,wiry, powodujÄ… zagrożenia, nastÄ™pstwem, których sÄ… utoniÄ™cia, stwierdzono już ich 6.

DziÄ™ki ofiarnoÅ›ci ludzi i ratowników WOPR, od piÄ…tku do poniedziaÅ‚ku 22.07. uratowano 18 osób w różnym wieku . Niech to bÄ™dzie przestrogÄ… , że woda to nie tylko przyjemność, ale również zagrożenie. ZwÅ‚aszcza, gdy wywieszona jest flaga koloru czerwonego. 

 
                  / Jolanta Kwiatkowska /                                      / Roman Chmielowski /

Liczba wyświetleń: 2194