Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Mieszkańcy Starych Babek u wojewody pomorskiego Drukuj Stworz PDF

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski spotkał się z wójtem Gminy Panią Jolantą Kwiatkowską oraz mieszkańcami wsi Stare Babki w Gminie Stegna, którzy obawiają się wywłaszczeń w związku z planowaną budową trasy ekspresowej S7. Wojewoda zapewnił, że wspólnie z administracją rządową nie dopuści, aby inwestycja została zrealizowana kosztem mieszkańców.

Obecni na spotkaniu w Pomorskim UrzÄ™dzie Wojewódzkim goÅ›cie, wraz z Wójt Gminy Stegna JolantÄ… KwiatkowskÄ… usÅ‚yszeli, że powoÅ‚ani przez WojewodÄ™ Pomorskiego rzeczoznawcy dokonujÄ…c wyceny poszczególnych nieruchomoÅ›ci bÄ™dÄ… – w myÅ›l obowiÄ…zujÄ…cych uregulowaÅ„ - kierowali siÄ™ zasadÄ… korzyÅ›ci dla wywÅ‚aszczanego. Wojewoda Ryszard Stachurski zapewniÅ‚, że mieszkaÅ„cy nie muszÄ… obawiać siÄ™ wyceny. - Nie dopuÅ›cimy do takiej sytuacji, że za otrzymane pieniÄ…dze nie bÄ™dÄ… mogli paÅ„stwo kupić sobie innego mieszkania – powiedziaÅ‚. - MogÄ™ zapewnić, że doÅ‚ożę staraÅ„, aby mieli paÅ„stwo poczucie sprawiedliwoÅ›ci. Nie damy Was skrzywdzić. Nikt nie ma takich intencji. Wojewoda zapewniÅ‚ również, że w najbliższym czasie bÄ™dzie rozmawiaÅ‚ na temat wsi Stare Babki z Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. MieszkaÅ„cy wsi poinformowani zostali o gotowoÅ›ci udzielania pomocy prawnej ze strony Pomorskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego. Wojewoda dodaÅ‚, że żadne decyzje nie zostanÄ… wydane bez wspóÅ‚pracy z mieszkaÅ„cami oraz samorzÄ…dem. Ryszard Stachurski poprosiÅ‚ obecnych na spotkaniu o wyÅ‚onienie reprezentacji, która w imieniu wsi kontaktowaÅ‚a siÄ™ bÄ™dzie z urzÄ™dem. Warto podkreÅ›lić, że jak dotÄ…d sprawa omawianych wywÅ‚aszczeÅ„ ma dla Pomorskiego UrzÄ™du Wojewódzkiego charakter wyÅ‚Ä…cznie medialny. Inwestor, którym jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, nie zÅ‚ożyÅ‚ jeszcze wniosku o wydanie Zezwolenia na RealizacjÄ™ Inwestycji Drogowej.

Liczba wyświetleń: 1055