Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 18 czerwca 2013 r. do 18 lipca 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. Udział w spotkaniu Rady Metropolitalnej.
 3. Udział w spotkaniu w sprawie strategii Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego na kolejną perspektywę finansową
 4. UdziaÅ‚ w debacie spoÅ‚ecznej  pt. „BezpieczeÅ„stwo ogranicza mojÄ… wolność". 
 5. UdziaÅ‚ w konferencji „Zintegrowane porozumienia terytorialne dla obszaru metropolitarnego trójmiasta.
 6. UdziaÅ‚ w „ÅšwiÄ™cie Muszelki” w szkole w Stegnie
 7. UdziaÅ‚ w spotkaniu z  senatorami RP Leszkiem Czarnobajem, Andrzejem Grzybem, Kazimierzem Kleina i Romanem Zaborowskim w sprawie stanu dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu oraz planów budowy drogi S7. 
 8. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej
 9. UdziaÅ‚ w wernisażu obrazów Pana MieczysÅ‚awa Wojciucha w Bibliotece w Stegnie
 10. Spotkanie z członkami Zarządu OSP
 11. Udział w wizycie studyjnej Fundacji Pokolenia z Tczewa oraz Fundacji ze Słowacji
 12. Udział w programie Forum Panoramy w TV 3
 13. Spotkanie z dyrektorem Agencji Nieruchomości Rolnej z Pruszcza Gdańskiego
 14. Spotkanie w sprawie filmu „ Nie ma jak Polska”  promujÄ…cego  Mierzeje WiÅ›lanÄ…
 15. UdziaÅ‚ w otwarciu rodzinnego parku „ Inwazja owadów” w Jantarze
 16. Spotkanie z dziennikarzami miesiÄ™cznika „Wasze Podróże” w sprawie Mistrzostw Åšwiata w PoÅ‚awianiu Bursztynu
 17. Udział w Mistrzostwach Świata w Poławianiu Bursztynu.
 18. UdziaÅ‚ w spotkaniu promujÄ…cym album fotograficzny „ Å»uÅ‚awy Podniebny Rejs” autorstwa Pana Marka Opiza i Mariusza Staniuchy.
 19. Spotkanie z Panem WojewodÄ… w sprawie mieszkaÅ„ców Starych Babek
 20. Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w sprawie koncepcji ścieżek rowerowych w woj. pomorskim (zadanie strategiczne)
 21. Udział w koncercie organowym w kościele w Stegnie
 22. Spotkanie w sprawie pobytu gości z Palafolls w Stegnie
 23. UdziaÅ‚ w posiedzeniu oceny wniosków w ramach programu „DziaÅ‚aj Lokalnie” w Tczewie
 24. Spotkanie w sprawie planowanego na zakoÅ„czenie sezonu letniego „Rajdu rowerowego”
 25. Systematyczne spotkania z przedstawicielami Konsorcjum zajmujÄ…cego siÄ™ wywozem odpadów z terenu gminy Stegna.
 26. Udział w spotkaniu Komisji Urbanistycznej w związku ze zmianą planu zagospodarowania miejscowości Jantar.
 27. UdziaÅ‚ w spotkaniu dotyczÄ…cym odbiorów wykonywanej sieci kanalizacyjnej Nowotna-Popowo-Stegna.
 28. UdziaÅ‚ w spotkaniu w AWFiS w GdaÅ„sku dotyczÄ…cym planów Ministerstwa Sportu i Turystyki zwiÄ…zanych z propagowaniem sportu wÅ›ród dzieci.
 29. Udział w spotkaniu dotyczącym wyłożenia projektu planu zagospodarowania Wiatraki Nowa Holandia.
 30. UdziaÅ‚ w zakoÅ„czeniach roku szkolnego we wszystkich placówkach oÅ›wiatowych naszej gminy.
 31. UdziaÅ‚ w regatach w Ustce w ramach realizacji wspólnego programu transgranicznego z KrynicÄ… MorskÄ…, Sztutowem, UstkÄ… oraz partnerem z Obwodu Kaliningradzkiego.
 32. Spotkanie z mieszkaÅ„cami Starych Babek nt. dalszych wspólnych dziaÅ‚aÅ„ w zwiÄ…zku z planami budowy drogi ekspresowej S7.
 33. Spotkanie w Starostwie Nowodworskim nt. Budowy dróg rowerowych w nowej perspektywie finansowania 2014-2020.
 34. Spotkanie w NadleÅ›nictwie ElblÄ…g w sprawie Å›cieżek rowerowych, koni, przejÄ™cia dróg leÅ›nych, remontu dróg leÅ›nych.
 35. Spotkanie z Dyrektorem GDDKiA OddziaÅ‚ w GdaÅ„sku nt. Drogi ekspresowej E7 oraz planowanych wywÅ‚aszczeÅ„ w Starych Babkach oraz przy Linawie. 
Liczba wyświetleń: 969