Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dni Otwarte Projektów Unijnych Drukuj Stworz PDF

W dniach 7-15 września 2013 r. na terenie całego województwa pomorskiego odbędą się „Dni Otwarte Projektów Unijnych” – największy w wojewódzwie cykl imprez promujących projekty unijne realizowane na terenie Pomorza.

 

Podczas wydarzenia przed mieszkańcami województwa „otworzą się drzwi” najciekawszych projektów unijnych realizowanych w Pomorskiem. Jest to wyjątkowa okazja, by zobaczyć, jakie inwestycje udało się z powodzeniem zrealizować w naszym regionie. Szczególną zachętą dla mieszkańców Pomorza, by w tych dniach odwiedzić konkretny projekt unijny, będą imprezy organizowane przez beneficjentów na terenie realizacji projektu. W ten sposób w ramach Dni Otwartych Projektów Unijnych odbędzie się ponad 150 imprez, które promować będą ponad 97 realizowanych projektów unijnych. Odbędą się m.in. festyny, koncerty, seanse filmowe, zawody sportowe, regaty, zwiedzanie projektów, wystawy, konkursy i zabawy dla dzieci, gry miejskie, spektakle teatralne i wiele, wiele innych.


W trakcie Dni Otwartych Projektów Unijnych otworzÄ… siÄ™ drzwi m.in. ERGO ARENY w GdaÅ„sku – bezpÅ‚atnie zobaczyć można bÄ™dzie halÄ™ gÅ‚ównÄ…, a także miejsca niedostÄ™pne na co dzieÅ„ dla „zwykÅ‚ych Å›miertelników”. W Grodzisku w Sopocie odbÄ™dzie siÄ™ „ÅšwiÄ™to Plonów”, podczas którego bÄ™dzie możliwość poznania dawnego, Å›redniowiecznego rzemiosÅ‚a, gier i zabaw oraz tradycyjnych obrzÄ™dów zwiÄ…zanych z obchodami starożytnego Å›wiÄ™ta plonów. W wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej zaprezentowane zostanie widowisko baletowe „Królewna Åšnieżka i 7 Krasnoludków”, z udziaÅ‚em najbardziej utalentowanej mÅ‚odzieży i dzieci z sekcji taÅ„ca Wejherowskiego Centrum Kultury, a w Tczewie Piknik historyczny oraz Gra Miejska. Wiele niezwykÅ‚ych i ciekawych imprez odbÄ™dzie siÄ™ także na terenie maÅ‚ych miejscowoÅ›ci województwa pomorskiego – m.in. ÅšwiÄ™to Miodu PszczóÅ‚kowskiego (na terenie Parku Lipowego w PszczóÅ‚kach) - impreza plenerowa promujÄ…ca lokalny produkt tradycyjny gminy PszczóÅ‚ki czy I Triathlon Przechlewski w Przechlewie - impreza sportowa Å‚Ä…czÄ…ca zawody w trzech dyscyplinach: biegu, pÅ‚ywaniu oraz jeździe na rowerze. 

Dni Otwarte Projektów Unijnych to także taÅ„sze lub bezpÅ‚atne wejÅ›cia do wielu instytucji dziaÅ‚ajÄ…cych na terenie województwa, m.in. GdyÅ„skiego Akwarium, Centrum Å›w. Jana, Centrum Hewelianum, Europejskiego Centrum SolidarnoÅ›ci, Kompleksu Widowiskowo-Sportowego w Kwidzynie, Fabryki Sztuk w Tczewie i wielu innych. 

ZwieÅ„czeniem Dni Otwartych Projektów Unijnych bÄ™dzie festyn, który odbÄ™dzie siÄ™ 15 wrzeÅ›nia 2013 r. na Targu WÄ™glowym w GdaÅ„sku. W funduszowym miasteczku można bÄ™dzie poznać ważne projekty realizowane m.in. przez SamorzÄ…d Wojewdztwa Pomorskiego, których czÄ™sto nie da siÄ™ pokazać (gdyż sÄ… to albo projekty spoÅ‚eczne, promocyjne, albo dopiero co realizowane), jak np. Pomorska Kolej Metroplitalna czy Zintegrowany System Informacji Turystycznej Województwa Pomorskiego. Na mieszkaÅ„ców Pomorza na festynie czekać bÄ™dÄ™ także liczne atrakcje i konkursy. 

SzczegóÅ‚owe informacje o imprezach odbywajÄ…cych siÄ™ w ramach Dni Owartych Projektów Unijnych znaleźć można na stronie internetowej www.dniotwarteprojektowunijnych.pl oraz facebookowej stronie wydarzenia: www.facebook.com/DniOtwarteProjektowUnijnych

 

 

Liczba wyświetleń: 933