Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

DOŻYNKI GMINNO - POWIATOWE w Rybinie, 22 września 2013 r. Drukuj Stworz PDF

TradycjÄ… SamorzÄ…du Powiatowego jest organizowanie dożynek powiatowych – ÅšwiÄ™ta Å»uÅ‚awskich Rolników.  Do wspóÅ‚udziaÅ‚u w organizowaniu tej uroczystoÅ›ci zapraszamy co roku innÄ… gminÄ™ lub miasto z terenu naszego powiatu. Tegoroczne Dożynki Gminno – Powiatowe odbÄ™dÄ… siÄ™ 22 wrzeÅ›nia br. w parku w Rybinie.

Nie tylko samorzÄ…dy mogÄ… promować swój region. Zapraszamy twórców ozdób, ceramiki, rzeźby, malarzy, artystów z ogólnie pojÄ™tego rÄ™kodzieÅ‚a. Zapraszamy wszystkie chÄ™tne organizacje spoÅ‚eczne, stowarzyszenia, koÅ‚a gospodyÅ„ wiejskich  i instytucje do zaprezentowania swojego dorobku, pracy i twórczoÅ›ci.

ZachÄ™camy również PaÅ„stwa do przygotowania wieÅ„ców dożynkowych, jako tradycji i symbolu ÅšwiÄ™ta Plonów oraz tradycyjnych potraw, które wezmÄ… udziaÅ‚ w organizowanym po raz drugi konkursie „Smak Dożynek”, promujÄ…cym walory regionalnej kuchni.

Podmioty i osoby zainteresowane udziaÅ‚em w Dożynkach prosimy zgÅ‚aszać siÄ™ do dnia 6 wrzeÅ›nia br. do Pani Izabeli Grudniewskiej, Gminny OÅ›rodek Kultury w Stegnie ul. GdaÅ„ska 60, tel. 55-247-82-92, e-mail: [email protected] .

Organizator ze wzglÄ™du na ograniczonÄ… powierzchniÄ™ wystawienniczÄ… zastrzega sobie prawo wyboru wystawców oraz rozplanowania rozmieszczenia poszczególnych stanowisk wystawienniczych.

Organizatorzy

Liczba wyświetleń: 1251