Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Spotkanie Konsultacyjne dot. projektu Programu Współpracy SWP z NGO-sami na 2014r. Drukuj Stworz PDF

Przewodnicząca Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych oraz Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarzadowymi zapraszają organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu rocznego "Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014".

W ramach procesu konsultacji społecznych (szczegóły na stronie internetowej www.rops.pomorskie.eu w zakładce „organizacje pozarządowe”) zapraszamy do udziału  w spotkaniach konsultacyjnych, które odbędą się w Gdańsku, Chojnicach i Słupsku.

Tematem konsultacji będą: 

·         Cel strategiczny i cele szczegółowe Programu,

·         Zasady współpracy,

·         Formy współpracy,

·         Tryb powołania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,

·         Wolne wnioski.

Termin i miejsce pierwszego spotkania konsultacyjnego:

·         Gdańsk - Centrum Kształcenia Ustawicznego ul. Jana Augustyńskiego 1, dnia 4 września br.o godz. 16.00

O terminach kolejnych spotkań poinformujemy Państwa niebawem.

Szczegółowych informacji udzielają: Przewodniczący Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych Pan Marek Olechnowicz email: prop@vp.pl; przedstawicielka Pomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Pani Beata Matyjaszczyk tel. 501 209 717 email: beata.matyjaszczyk@wp.pl oraz Pani Magdalena Witkowska z zespołu ds. współpracy  z organizacjami pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego - tel. 58 32 68 897, emal:  m.witkowska@pomorskie.eu

 

Pliki do pobrania:

1.     Projekt „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2014"

2.     Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu „Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z  organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  określonymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014"

3.     Program spotkania  konsultacyjnego


 

Liczba wyświetleń: 846