Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nowy Geoportal GeoSMoRP - monitorowanie ryzyka powodziowego na Żuławach Drukuj Stworz PDF

Nowy Geoportal GeoSMoRP

 

W lipcu 2013r. został udostępniony w sieci Internet Geoportal GeoSMoRP poświęcony monitorowaniu ryzyka powodziowego na Żuławach.

Geoportal GeoSMoRP powstał w ramach zadania Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego, będącego jednym z zadań projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.

Jest to portal internetowy zapewniający dostęp do usług danych przestrzennych umożliwiający wyszukiwanie, przeglądanie, pobieranie oraz analizę danych przestrzennych dotyczących ochrony przeciwpowodziowej. Portal podzielony został na dwie części. Część publiczna pozwala na przeglądanie danych przez wszystkich zainteresowanych, natomiast część wewnętrzna, przeznaczona jest dla użytkowników autoryzowanych, która umożliwia edycję danych oraz zaawansowane analizy przestrzenne.  

 

Portal pozwala m.in. na wyświetlanie danych z wielu źródeł WMS i WFS, lokalizowanie obiektów i wyświetlanie ich właściwości, selekcję obiektów, wykonywanie pomiarów, wyświetlanie hyperlinków (zdjęć, filmów, dokumentów itp.), generowanie linku do widoku mapy, udostępnianie widoku mapy. Poza tym portal udostępnia zaawansowane narzędzia pozwalające na: wyliczanie rzędnej wody 10, 100 i 500-letniej w danym miejscu cieku, generowanie profili wysokościowych na podstawie Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz narzędzie pozwalające na generowanie widoku zwierciadła wody o określonej rzędnej.

 

 

Więcej informacji na stronie www.smorp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !     

 

 

Źródło: rzgw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 1288