Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nowy Geoportal GeoSMoRP - monitorowanie ryzyka powodziowego na Żuławach Drukuj Stworz PDF

Nowy Geoportal GeoSMoRP

 

W lipcu 2013r. został udostępniony w sieci Internet Geoportal GeoSMoRP poświęcony monitorowaniu ryzyka powodziowego na Żuławach.

Geoportal GeoSMoRP powstaÅ‚ w ramach zadania Systemu Monitoringu Ryzyka Powodziowego, bÄ™dÄ…cego jednym z zadaÅ„ projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Å»uÅ‚aw – Etap I – Regionalny ZarzÄ…d Gospodarki Wodnej w GdaÅ„sku”.

Jest to portal internetowy zapewniajÄ…cy dostÄ™p do usÅ‚ug danych przestrzennych umożliwiajÄ…cy wyszukiwanie, przeglÄ…danie, pobieranie oraz analizÄ™ danych przestrzennych dotyczÄ…cych ochrony przeciwpowodziowej. Portal podzielony zostaÅ‚ na dwie części. Część publiczna pozwala na przeglÄ…danie danych przez wszystkich zainteresowanych, natomiast część wewnÄ™trzna, przeznaczona jest dla użytkowników autoryzowanych, która umożliwia edycjÄ™ danych oraz zaawansowane analizy przestrzenne.  

 

Portal pozwala m.in. na wyÅ›wietlanie danych z wielu źródeÅ‚ WMS i WFS, lokalizowanie obiektów i wyÅ›wietlanie ich wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci, selekcjÄ™ obiektów, wykonywanie pomiarów, wyÅ›wietlanie hyperlinków (zdjęć, filmów, dokumentów itp.), generowanie linku do widoku mapy, udostÄ™pnianie widoku mapy. Poza tym portal udostÄ™pnia zaawansowane narzÄ™dzia pozwalajÄ…ce na: wyliczanie rzÄ™dnej wody 10, 100 i 500-letniej w danym miejscu cieku, generowanie profili wysokoÅ›ciowych na podstawie Numerycznego Modelu Terenu i Numerycznego Modelu Pokrycia Terenu oraz narzÄ™dzie pozwalajÄ…ce na generowanie widoku zwierciadÅ‚a wody o okreÅ›lonej rzÄ™dnej.

 

 

Więcej informacji na stronie www.smorp.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !     

 

 

ŹródÅ‚o: rzgw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 1467