Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wysłuchanie publiczne Drukuj Stworz PDF

Ministerstwo Środowiska w ramach kampanii "Porozmawiajmy o łupkach" zaprasza do udziału w wysłuchaniu publicznym wszystkie osoby zainteresowane tematem gazu z łupków, a w szczególności mieszkańców regionów Polska północna (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie) i Lubelszczyzna (woj. lubelskie). W wysłuchaniach mogą wziąć udział także przedstawiciele organizacji pozarządowych, władz samorządowych, organów ochrony środowiska i firm poszukiwawczych, naukowcy, politycy itd.

W wysłuchaniu można uczestniczyć albo w charakterze aktywnego uczestnika, albo obserwatora.

 

Zgodnie z regulaminem wysÅ‚uchaÅ„ kolejność wystÄ…pieÅ„ aktywnych uczestników bÄ™dzie losowa, a każdy z nich bÄ™dzie miaÅ‚ do dyspozycji 5 minut na zaprezentowanie swojej opinii, stanowiska nt. gazu z Å‚upków w Polsce, a także swoje uwagi i rekomendacje dotyczÄ…ce prawodawstwa, dziaÅ‚ania administracji rzÄ…dowej, ochrony Å›rodowiska, komunikacji spoÅ‚ecznej, aspektów ekonomicznych itp. W każdym wysÅ‚uchaniu udziaÅ‚ weźmie nie wiÄ™cej niż 40 aktywnych uczestników i nie wiÄ™cej niż 100 obserwatorów.

 

Ze wzglÄ™du na krótki czas każdego z wystÄ…pieÅ„, aktywny uczestnik bÄ™dzie miaÅ‚ możliwość przekazania Ministerstwu Åšrodowiska uzupeÅ‚niajÄ…cej opinii pisemnej (elektronicznej lub papierowej). Planowana jest publikacja zebranych opinii pisemnych na stronie kampanii.


Wysłuchania publiczne, w ramach kampanii "Porozmawiajmy o łupkach" planowane są na październik w terminach:
- 1 października – GdaÅ„sk (Amber Expo) – region Polska PóÅ‚nocna
- 8 października – Lublin (Hotel Victoria) – region Lubelszczyzna


Zapraszamy PaÅ„stwa do udziaÅ‚u nie tylko w roli aktywnych uczestników (zabierajÄ…cych gÅ‚os w wysÅ‚uchaniu), lecz także w roli obserwatorów. W obu przypadkach należy dokonać zgÅ‚oszenia (do 18 wrzeÅ›nia) – telefonicznie lub mailowo, przesyÅ‚ajÄ…c uzupeÅ‚niony formularz (zaÅ‚Ä…cznik) na adres [email protected].


Więcej informacji nt. formuły wysłuchań można znaleźć w regulaminie.


DokÅ‚adny program wysÅ‚uchaÅ„ zostanie zamieszczony na stronie www.lupki.mos.gov.pl oraz www.gazlupkowy.pomorskie.eu w terminie późniejszym.

WystÄ…pienia aktywnych uczestników zostanÄ… poprzedzone krótkimi prezentacjami przedstawicieli Ministerstwa Åšrodowiska i zaproszonych instytucji (np. PaÅ„stwowego Instytutu Geologicznego) dotyczÄ…ce m.in. stanu zaawansowania prac poszukiwawczych w Polsce, projektowanych zmian legislacyjnych, dziaÅ‚aÅ„ informacyjno-edukacyjnych itp.

WysÅ‚uchanie bÄ™dzie także okazjÄ… do zebrania rekomendacji na temat przyszÅ‚oÅ›ci gazu z Å‚upków w Polsce od wszystkich jego uczestników (w tym obserwatorów).

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Formularz zgÅ‚oszeniowy 2013-09-10 13:28:59 admin admin
Liczba wyświetleń: 892