Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Numer "112" - WCPR objęło kolejne powiaty Drukuj Stworz PDF

Powiaty: kartuski, lÄ™borski, nowodworski, pucki i wejherowski zostaÅ‚y dziÅ› objÄ™te zasiÄ™giem Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Od godziny 9.00 poÅ‚Ä…czenia na numer alarmowy 112, wykonywane z tych powiatów odbierane sÄ… przez operatorów WCPR w GdaÅ„sku. Oznacza to, że w zasiÄ™gu systemu znajduje siÄ™ już 1,5 miliona mieszkaÅ„ców Pomorza.

 

Do koÅ„ca bieżącego roku w zasiÄ™gu WCPR powinien znaleźć siÄ™ caÅ‚y obszar województwa pomorskiego. Przypomnijmy, że od czerwca ub. roku operatorzy WCPR odbierajÄ… poÅ‚Ä…czenia z Miasta GdaÅ„ska. W marcu bieżącego roku obszar obsÅ‚ugiwany przez system rozszerzono o GdyniÄ™ i Sopot oraz miejscowoÅ›ci powiatu gdaÅ„skiego. Ostatni etap zaplanowano na grudzieÅ„ bieżącego roku. Wówczas z pomocy Centrum korzystać bÄ™dzie mogÅ‚o okoÅ‚o 2,3 mln mieszkaÅ„ców.

 

Podstawowym celem WCPR jest:

• Odbiór i realizacja zgÅ‚oszenia na numer alarmowy 112

• Odfiltrowanie zdarzeÅ„ faÅ‚szywych i nieuzasadnionego wezwania sÅ‚użb

• Odciążenie stanowisk Policji, PSP i pogotowia ratunkowego

• Nowa jakość obsÅ‚ugi zgÅ‚oszeÅ„ alarmowych • Skrócenie czasu podjÄ™cia zgÅ‚oszenia

 

Należy wyraźnie podkreÅ›lić, że przez caÅ‚y czas z numeru alarmowego 112 korzystać można na obszarze caÅ‚ego województwa pomorskiego. Na obszarze, który nie zostaÅ‚ jeszcze objÄ™ty zasiÄ™giem WCPR poÅ‚Ä…czenia wykonywane na numer 112 odbierane sÄ… przez dyżurnych Policji  (gdy dzwonimy z telefonu komórkowego) lub PaÅ„stwowej Straży Pożarnej (gdy numer wybieramy z telefonu stacjonarnego).

Źrodło: gdańsk.uw.gov.pl

Liczba wyświetleń: 1014