Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konsultacje w sprawie drogi Stróża-Żuławki Drukuj Stworz PDF

W dniu 19 września 2013 roku w Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim na zaproszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odbyło się spotkanie z projektantem modernizacji drogi powiatowej Stróża-Żuławki.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Starostwa w osobach Pani Starosty Ewy Dąbskiej oraz Pani Wicestarosty Barbary Ogrodowskiej, przedstawiciel Urzędu Gminy w Stegnie Pan Krzysztof Swat -Zastępca Wójta, Pan Andrzej Suszek Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych oraz sołtysi z sołectw Żuławki, Drewnica, Przemysław i Mikoszewo.
Na spotkaniu zostały omówione propozycje projektowe przedstawione przez projektanta.
Wstępny projekt zawiera wykonanie nowej nawierzchni na całej długości drogi, chodniki w poszczególnych miejscowościach, ścieżkę pieszo-rowerową na całej długości drogi, oświetlenie uliczne w poszczególnych miejscowościach, kanalizację burzową w Żuławkach.
Ponadto rondo przy moście w Drewnicy i na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Żuławkach (skrzyżowanie z drogą w kierunku Bronowa).
Przedstawiciel gminy Stegna zaproponował aby na odcinku pomiędzy Mikoszewem Kolonią a Mikoszewem wykonać oświetlenie uliczne.
Liczba wyświetleń: 1002