Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konsultacje w sprawie drogi Stróża-Żuławki Drukuj Stworz PDF

W dniu 19 września 2013 roku w Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim na zaproszenie Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych odbyło się spotkanie z projektantem modernizacji drogi powiatowej Stróża-Żuławki.
W spotkaniu wziÄ™li udziaÅ‚ przedstawiciele Starostwa w osobach Pani Starosty Ewy DÄ…bskiej oraz Pani Wicestarosty Barbary Ogrodowskiej, przedstawiciel UrzÄ™du Gminy w Stegnie Pan Krzysztof Swat -ZastÄ™pca Wójta, Pan Andrzej Suszek Dyrektor ZarzÄ…du Dróg Powiatowych oraz soÅ‚tysi z soÅ‚ectw Å»uÅ‚awki, Drewnica, PrzemysÅ‚aw i Mikoszewo.
Na spotkaniu zostaÅ‚y omówione propozycje projektowe przedstawione przez projektanta.
WstÄ™pny projekt zawiera wykonanie nowej nawierzchni na caÅ‚ej dÅ‚ugoÅ›ci drogi, chodniki w poszczególnych miejscowoÅ›ciach, Å›cieżkÄ™ pieszo-rowerowÄ… na caÅ‚ej dÅ‚ugoÅ›ci drogi, oÅ›wietlenie uliczne w poszczególnych miejscowoÅ›ciach, kanalizacjÄ™ burzowÄ… w Å»uÅ‚awkach.
Ponadto rondo przy moÅ›cie w Drewnicy i na skrzyżowaniu dróg powiatowych w Å»uÅ‚awkach (skrzyżowanie z drogÄ… w kierunku Bronowa).
Przedstawiciel gminy Stegna zaproponował aby na odcinku pomiędzy Mikoszewem Kolonią a Mikoszewem wykonać oświetlenie uliczne.
Liczba wyświetleń: 1137