Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Przemówienie Wójta Gminy Stegna z okazji Dożynek Drukuj Stworz PDF

Witam bardzo serdecznie Wszystkich Państwa na dzisiejszych uroczystościach dożynkowych.

Minął rok, dzisiejszą uroczystością dożynek zamykamy tegoroczne żniwa, by  z Matką Boską Siewną otworzyć nowy rok rolniczego trudu, tak ściśle wpisanego w rytm przyrody i tak od niej zależnego.

Podziękujmy za to, co gospodarze z pól zdołali zebrać pomimo różnych  przeciwieństw, dziękuję  za determinację i wytrwały trud nieodmiennie towarzyszące pracy rolnika.

Patrząc z radością na dożynkowy korowód, podziękujmy też za kultywowanie tradycji, czego wyrazem jest dzisiejsze święto, bo to  tradycja nas współtworzy, niosąc nam i zakorzeniając nas w wartościach, które wyznawały i którymi żyły pokolenia naszych przodków, świadome, że bez chłopskiej cierpliwości, uporu i niezachwianej nadziei, że zasiane ziarno zawsze plonuje, nie byłoby człowieka ani narodu.

DziÄ™kujemy za piÄ™kne, misternie wykonane, okazaÅ‚e dożynkowe wieÅ„ce, które  sÄ… dowodem, że ziarna na nowy chleb i na nowy zasiew nie zabraknie, jak nie zabraknie nadziei i wiary na przyszÅ‚e plony.

PodziÄ™kujmy za okazaÅ‚y bochen chleba upieczony z nowego ziarna, bo w tym chlebie zawarta jest nasza goÅ›cinność i obietnica, że gdyby nawet komuÅ› miaÅ‚o go zabraknąć, każdemu z nas wystarczy wrażliwoÅ›ci, by cudzÄ… biedÄ™ zobaczyć i swoim chlebem siÄ™ podzielić.

ÅšwiÄ™tujmy wiÄ™c Dożynki, by w ten sposób wyrazić szacunek i wdziÄ™czność ludziom rolniczego trudu, pracy na pożytek wÅ‚asny i innych wykonywanej.

Przed chwilÄ… otrzymaÅ‚am  z rÄ…k starostów dożynek pachnÄ…cy bochen chleba, upieczony z tegorocznego ziarna, które wzrastaÅ‚o i dojrzewaÅ‚o na tej ziemi. TrzymajÄ…c w rÄ™ku bochen chleba symbolizujÄ…cy tegoroczne zbiory, czuje radość i wdziÄ™czność. ChcÄ™ w imieniu gminnej spoÅ‚ecznoÅ›ci powiedzieć rolnikom - D z i Ä™ k u j Ä™ !

Zgodnie ze staropolskÄ… piÄ™knÄ… tradycjÄ…, chce siÄ™ podzielić tym chlebem z wszystkimi mieszkaÅ„cami powiatu nowodworskiego  oraz z przybyÅ‚ymi Gośćmi. Niech to dzielenie chleba bÄ™dzie wyrazem, że stanowimy jednÄ… wspólnotÄ™ samorzÄ…dowÄ…. Niech nigdy i nikomu nie zabraknie w naszym powiecie  chleba.

Szanowni Państwo,

Zanim powitam GoÅ›ci chcÄ™ bardzo serdecznie podziÄ™kować czcigodnym Księżom za uroczystÄ…, koncelebrowanÄ… MszÄ™ ÅšwiÄ™tÄ… dziÄ™kczynnÄ… za plony oraz  w intencji rolników.

Witam wszystkie delegacje z poszczególnych SoÅ‚ectw oraz GoÅ›ci, którzy przyjÄ™li zaproszenie.

DziÄ™kujÄ™ wszystkim SoÅ‚tysom i delegacjom które zorganizowaÅ‚y stoiska promocyjne. 

Å»yczÄ™ Wam rolnicy, mieszkaÅ„cy i goÅ›cie, aby nigdy nie zabrakÅ‚o na Waszych stoÅ‚ach tego najważniejszego symbolu dożynek - chleba. Szanujmy go i szanujmy tych dziÄ™ki którym go mamy. 

Wszystkim Państwu życzę udanego świętowania.

Liczba wyświetleń: 8098