Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pomorskie Forum Inicjatyw PozarzÄ…dowych 2013 Drukuj Stworz PDF

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku zaprasza na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013, odbędzie się 11-12 października 2013 roku w Ustce. Jednym z głównych punktów programu forum będzie debata inaugurująca dyskusję o III sektorze w Polsce (III sektor dla Polski). Kolejne jej odsłony będą miały miejsce podczas plenarnych spotkań organizacji pozarządowych w pozostałych regionach kraju, a finał podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014 w Warszawie. Wstęp do dyskusji wykorzystamy do nakreślenia głównych problemów sektora i próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku rozwija się III sektor, czy też jakie mogą być scenariusze tego rozwoju.

Podczas spotkania odbÄ™dÄ… siÄ™ również wybory do Pomorskiej Rady Organizacji PozarzÄ…dowych.

Oprócz sesji plenarnych odbÄ™dÄ… siÄ™ spotkania o charakterze panelowym i warsztatowym, których tematyka dotyczyć bÄ™dzie miÄ™dzy innymi:

¡ Systemu WspóÅ‚pracy i Wsparcia Pomorskich Organizacji PozarzÄ…dowych

¡ budowania i rozwoju reprezentacji III sektora w województwie pomorskim w formie federacji

¡ umiejÄ™tnoÅ›ci rozwiÄ…zywania sporów organizacji i instytucji publicznych w oparciu o instytucje rzecznicze oraz instrumenty formalno-prawne

¡ aktywnoÅ›ci spoÅ‚ecznej jako stylu życia

Pomorski FIP odbywaÅ‚ siÄ™ bÄ™dzie równolegle z Festiwalem Organizacji PozarzÄ…dowych w SÅ‚upsku. DziÄ™ki temu osoby uczestniczÄ…ce w tych wydarzeniach bÄ™dÄ… miaÅ‚y okazjÄ™ wziąć udziaÅ‚ w debatach oraz dotknąć pozarzÄ…dowej dziaÅ‚alnoÅ›ci w praktyce.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku do dnia 30 września 2013 roku.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 SÅ‚upsk

tel: (0 59) 840 29 20; fax: (0 59) 840 29 20

e-mail:[email protected]

Osoby do kontaktu: Małgorzata Kiernicka, Ewa Bojarska

Liczba wyświetleń: 1061