Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013 Drukuj Stworz PDF

Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku zaprasza na Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych 2013, odbędzie się 11-12 października 2013 roku w Ustce. Jednym z głównych punktów programu forum będzie debata inaugurująca dyskusję o III sektorze w Polsce (III sektor dla Polski). Kolejne jej odsłony będą miały miejsce podczas plenarnych spotkań organizacji pozarządowych w pozostałych regionach kraju, a finał podczas Ogólnopolskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2014 w Warszawie. Wstęp do dyskusji wykorzystamy do nakreślenia głównych problemów sektora i próby udzielenia odpowiedzi na pytanie, w jakim kierunku rozwija się III sektor, czy też jakie mogą być scenariusze tego rozwoju.

Podczas spotkania odbędą się również wybory do Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych.

Oprócz sesji plenarnych odbędą się spotkania o charakterze panelowym i warsztatowym, których tematyka dotyczyć będzie między innymi:

¡ Systemu Współpracy i Wsparcia Pomorskich Organizacji Pozarządowych

¡ budowania i rozwoju reprezentacji III sektora w województwie pomorskim w formie federacji

¡ umiejętności rozwiązywania sporów organizacji i instytucji publicznych w oparciu o instytucje rzecznicze oraz instrumenty formalno-prawne

¡ aktywności społecznej jako stylu życia

Pomorski FIP odbywał się będzie równolegle z Festiwalem Organizacji Pozarządowych w Słupsku. Dzięki temu osoby uczestniczące w tych wydarzeniach będą miały okazję wziąć udział w debatach oraz dotknąć pozarządowej działalności w praktyce.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku do dnia 30 września 2013 roku.

Centrum Inicjatyw Obywatelskich

ul. Sienkiewicza 19, 76-200 Słupsk

tel: (0 59) 840 29 20; fax: (0 59) 840 29 20

e-mail:cio@cio.slupsk.pl

Osoby do kontaktu: Małgorzata Kiernicka, Ewa Bojarska

Liczba wyświetleń: 885