Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o naborze wniosków Drukuj Stworz PDF

Lokalna Grupa Rybacka ,,Rybacka Brać Mierzei" ogÅ‚asza nabór wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Å›rodków:

-,,Wzmocnienie konkurencyjnoÅ›ci i utrzymanie atakcyjnoÅ›ci obszaów zależnych od rybactwa" dla sektorów: publicznego, gospodarczego i spoÅ‚ecznego.

-,,Restrukturyzacja lub reorientacja dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodaczej, dywesyfikacja zatrudnienia osób majÄ…cych pracÄ™ zwiÄ…zanÄ… z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem" dla sektora gospodarczego i spoÅ‚ecznego.

-,,Podnoszenie wartoÅ›ci produktów rybactwa, rozwój usÅ‚ug na rzecz spoÅ‚ecznoÅ›ci zamieszkujÄ…cej obszary zależne od rybactwa: dla sektora gospodarczego i spoÅ‚ecznego.

Wszystkie 4 naboy rozpoczną się 14 października i zakończą 12 listopada br.

Mijesce skÅ‚adania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzi, ul. Rybacka 10a/2, Jantar, 82-103 Stegna.

SzczegóÅ‚owe informacje o zasadach przygotowania wniosków znajdujÄ… siÄ™ w siedzibach oraz na stronach interentowych nastÄ™pujÄ…cych instytucji:

- UrzÄ™du MarszaÅ‚kowskiego Województwa Pomorskiego - www.dprow.pomorskie.eu

- Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka - Rybacka Brać Mierzei - www.rybackabrac.pl, lub telefonicznie: 55 628 09 42

W dniach 7-11 października br. odbÄ™dÄ… siÄ™ spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych skÅ‚adaniem wsniosków w w/w naborach

7 październik 2013:

1. 9.00-12.00 Pruszcz Gdański - Urząd Gminy

2. 13.00-15.30 Cedry Wielkie - Żuławski Ośrodek Kultury

8 październik 2013

1. 9.00-12.00 Ostaszewo - UrzÄ…d Gminy

2. 13.00-15.30 Nowy Dwór GdaÅ„ski - UrzÄ…d Miejski

11 październik

1. 9.00-12.00  Krynica Morska - Miejska Bibloteka Publiczna

2. 13.00-15.30 Sztutowo - UrzÄ…d Gminy

Liczba wyświetleń: 1015