Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Dofinansowanie badań jakości wody na kąpieliskach strzeżonych w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo Drukuj Stworz PDF

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
-
PLANOWANY I OSIĄGNIĘTY EFEKT EKOLOGICZNY 

 

TYTUŁ ZADANIA:

 DOFINASOWANIE BADAŃ JAKOŚCI WODY NA KĄPIELISKACH W MIEJSCOWOŚCIACH: STEGNA , JANTAR , MIKOSZEWO

PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY

Ocena stanu sanitarnego wód morskich na kąpieliskach strzeżonych w Gminie Stegna.

CEL :

Wykrycie bakterii ENTEROKOKI oraz ESCHERICHIA COLI i zapobiegnięcie zachorowań uczestników kąpielisk na schorzenia o charakterze żołądkowo-jelitowym.

SZCZEGÓŁOWY OPIS:

Woda nie jest dla bakterii chorobotwórczych naturalnym środowiskiem. Trafiają one bezpośrednio do wody z chorego organizmu  ludzi  lub  zwierząt,  lub  pośrednio  poprzez ścieki,  a  także  poprzez spływy z  gleby skażonej  bakteriami patogennymi . Woda jest jedynie przenośnikiem bakterii i to tylko w okresie, w jakim organizmy te mogą w wodzie utrzymywać się przy życiu. Jednak dane epidemiologiczne wskazują, że woda może być nadal przyczyną wielu  zachorowań charakterze żołądkowo-jelitowy. Jako  wskaźniki  czystości  wód  zostały przyjęte,  z  uwagi  na  miejsce  ich  występowania  i liczebność,  tak  zwane wskaźniki sanitarne,  do  których  należą  Escherichia  coli,  Enterococcus  faecalis  i  Clostridium  perfringens,  przy czym  w większości krajów wskaźnikiem obligatoryjnym jest Escherichia coli. Jest też ona najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem, ponieważ jej obecność wskazuje na świeże zanieczyszczenie  kałowe i możliwość wystąpienia towarzyszących im bakterii chorobotwórczych  pochodzenia jelitowego.

Nowelizacja ustawy Prawo wodne z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 253) narzuca na organizatora kąpielisk wykonanie badań jakości wody nie wcześniej niż 14 dni przed rozpoczęciem jego funkcjonowania oraz przynajmniej raz w trakcie jego funkcjonowania, a także każdorazowo w przypadku wzrokowego stwierdzenia zanieczyszczeń niekorzystnie wpływających na jakość wody i mogących stanowić zagrożenie zdrowotne dla kąpiących się tam osób ( Art. 34 d pkt. 1), a także  ustalenia do 15 czerwca w porozumieniu z właściwym państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym harmonogramu pobrania próbek wody z kąpieliska w sezonie kąpielowym (Art. 163 pkt 4.1) , gdzie harmonogram pobrania próbek uwzględnia terminy pobierania i analizy nie mniej niż czterech próbek w sezonie kąpielowym, w okresie funkcjonowania kąpieliska, tak aby przerwa między badaniami nie przekraczała miesiąca ( art. 163a pkt 1). Dlatego jako organizator kąpielisk strzeżonych na terenie gminy Stegna jesteśmy w porozumieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym z Nowego Dworu Gdańskiego zobligowani do wykonania 6 poborów próbek wody w trakcie trwania sezonu kąpielowego na każdym z naszych kąpieliskach.

Naszym celem jako organizatora kąpielisk strzeżonych jest zapobieganie schorzeniom o charakterze żołądkowo-jelitowym u uczestników kąpielisk, które są powodowane przez bakterie typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis . Badania jakości wody na naszych kąpieliskach mają służyć właśnie temu zadaniu.  Koszty związane z realizacją tego zadania są znaczne jak na budżet naszej gminy. Dlatego korzystając z możliwości jaki daje nowelizacja ustawy Prawo wodne z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 44, poz. 253 Art. 4 pkt 1) zwracamy się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków nałożonych na nas przez powyższą ustawę.

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w tym roku nie stwierdzono żadnych zakażeń środowiska bakteriami typu Escherichia  coli oraz , Enterococcus  faecalis, a kąpieliska morskie strzeżone w całej gminie były przez cały sezon letnim udostępnione dla Turystów i nie stwarzały bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia osób tam przebywających.

Badania zostały dofinasowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wysokości 3.000,00 zł.

Liczba wyświetleń: 1003