Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie zwycięzców konkursu: "Twoja ulubiona opowieść biblijna" Drukuj Stworz PDF

Alicja Klencz, Gabriela Król i Oliwia Dryniak – to zwyciężczynie ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci pod nazwÄ… „Twoja ulubiona opowieść biblijna”. 

Przypomnijmy, że konkurs zostaÅ‚ zorganizowany wspólnie przez Centrum Inicjatyw Lokalnych oraz Klasztor Ojców Paulinów w LeÅ›niowie. Patronat medialny nad konkursem objÄ…Å‚ Tygodnik Katolicki „Niedziela”. Do udziaÅ‚u w konkursie zostaÅ‚y zaproszone dzieci w wieku 4 – 13 lat (z podziaÅ‚em na trzy kategorie wiekowe). Zadaniem uczestników byÅ‚o przygotowanie pracy plastycznej, obrazujÄ…cej ich ulubionÄ… opowieść biblijnÄ….

„Liczba nadesÅ‚anych rysunków, wyklejanek, obrazków przekroczyÅ‚a nasze najÅ›mielsze oczekiwania. Na nasze zaproszenie odpowiedziaÅ‚o 1577 uczestników z caÅ‚ej Polski. Prace wykonane najróżniejszymi technikami plastycznymi i o przeróżnej tematyce przychodziÅ‚y z niemal każdego zakÄ…tka naszego kraju: Szczecina, GdaÅ„ska, Gdyni, Zakopanego, Cieszyna, Warszawy, ZamoÅ›cia.  Z tego też powodu o miesiÄ…c musieliÅ›my przesunąć ogÅ‚oszenie wyników. Komisji konkursowej trudno byÅ‚o wybrać 12 najlepszych prac spoÅ›ród caÅ‚ego grona przepiÄ™knych ilustracji Pisma ÅšwiÄ™tego.” - mówi Janusz BieÅ„kowski, prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych. 

Najbardziej popularnÄ… opowieÅ›ciÄ… biblijnÄ…, która zostaÅ‚a uwieczniona na kilkudziesiÄ™ciu pracach konkursowych, byÅ‚a Arka Noego. Równie czÄ™sto najmÅ‚odsi siÄ™gali po motyw rajskiego ogrodu - Adama i Ewy, wieży Babel, Jonasza i wieloryba. Inspiracji szukali również w ewangelicznych opisach życia i dziaÅ‚alnoÅ›ci Jezusa Chrystusa. 

- „Przekrój tematyczny prezentowanych prac konkursowych byÅ‚ bardzo szeroki, co mnie bardzo cieszy. Dowodzi to faktu, że dzieci dobrze znajÄ… Pismo ÅšwiÄ™te. Niektóre prace byÅ‚y opatrzone odpowiednimi fragmentami z Biblii” – mówi ojciec przeor Jerzy Kielech z leÅ›niowskiego klasztoru.

Nagrodami w konkursie sÄ… m.in. tablety, DVD, odtwarzacze mp3, weekendowy pobyt w luksusowym hotelu w Zawierciu dla caÅ‚ej rodziny oraz leÅ›niowskie sÅ‚odycze. 

- ChciaÅ‚bym podziÄ™kować naszym sponsorom za ufundowanie nagród dla zwyciÄ™zców i osób wyróżnionych tj. Królmetowi. Klubowi Jeździeckiemu, SpoÅ‚em PSS Zawiercie, firmie „No Limit Events”, Hotelowi Zawiercie, KsiÄ™garni Edukacyjnej oraz Gminie Å»arki. Serdeczne podziÄ™kowania kierujÄ™ również do ks. StanisÅ‚awa WybaÅ„skiego - Proboszcza Parafii pw. Trójcy PrzenajÅ›wiÄ™tszej w Zawierciu-Skarżycach, Kustosza Sanktuarium NajÅ›wiÄ™tszej Maryi Panny Skarżyckiej za wsparcie przy organizacji konkursu  – mówi Janusz BieÅ„kowski.

Najlepsze prace zostanÄ… opublikowane w specjalnym kalendarzu na rok 2014. Dochód z jego sprzedaży zostanie przeznaczony na rzecz Centrum Pomocy Rodzinie, które obecnie powstaje przy Sanktuarium Matki Bożej LeÅ›niowskiej Patronki Rodzin. 

- „Na każdej stronie naszego kalendarza bÄ™dzie można podziwiać nagrodzonÄ… pracÄ™, opatrzonÄ… odpowiednim fragmentem z Pisma ÅšwiÄ™tego. Ponadto w kalendarium zostanie zamieszczona informacja o terminach specjalnych bÅ‚ogosÅ‚awieÅ„stw m.in. dla małżeÅ„stw, dzieci, pielgrzymów i kobiet brzemiennych, udzielanych w naszym Sanktuarium w LeÅ›niowie” - dodaje ojciec przeor Jerzy Kielech. 

Oficjalne wrÄ™czenie nagród, poÅ‚Ä…czone z prezentacjÄ… kalendarza, odbÄ™dzie siÄ™ w październiku br. w Klasztorze Ojców Paulinów w LeÅ›niowie. O dokÅ‚adnym terminie zwyciÄ™zcy i wyróżnieni zostanÄ… powiadomieni telefonicznie. 

A oto lista zwyciÄ™zców:

I kategoria (4-6 lat):
I miejsce: 6-letnia Alicja Klencz z RudziÅ„ca (praca pt. „Adam i Ewa”)
II miejsce: 5-letnia Amelia Mazur z Dwikozów i 4-letnia Maja Cebula z Sandomierza (praca pt. „Zaginiona owca”)
III miejsce: 6-letnia Klaudia Bratkowska z Wyszogrodu (praca pt. „Arka Noego”)
Wyróżnienie: 4-letnia Maria Kloc z Łan Wielkich (praca pt. „Druga plaga egipska”)

II kategoria (7-9 lat):
I miejsce: 9-letnia Gabriela Król z Borków (praca pt. „Pan Jezus uspokaja burzÄ™ na Morzu Galilejskim”)
II miejsce: 9-letni Kacper Klimowicz z Kolna (praca pt. „Upadek pod ciężarem krzyża”)
III miejsce: 7-letnia Wiktoria Kulupa z Obornik (praca pt. „Pewnego razu w raju”)
Wyróżnienie: 7-letnia Karolina Szczepanik z Rzeszowa (praca pt. „Boże Narodzenie”)

III kategoria (10-13 lat):

I miejsce: 10-letnia Oliwia Dryniak z Przeworska (praca pt. „Arka Noego”)
II miejsce: 11-letni Grzegorz Drzazga z Ostrowów (praca pt. „Ocalenie Mojżesza”)
III miejsce: 12-letnia Oliwia GÅ‚ód z Nowego SÄ…cza (praca pt. „Sen Faraona”)
Wyróżnienie: 11-letnia Julia Sobik z Myszkowa (praca pt. „Niedziela Palmowa”)

Wszystkim dzieciom dziÄ™kujemy za udziaÅ‚, a zwyciÄ™zcom gratulujemy. 
 
Uwaga! Organizatorzy konkursu mogÄ… przygotować dla pozostaÅ‚ych uczestników dyplomy za udziaÅ‚ w konkursie i przesÅ‚ać je drogÄ… elektronicznÄ…. Zainteresowani otrzymaniem dyplomu proszeni siÄ™ o kontakt z organizatorem konkursu za poÅ›rednictwem poczty elektronicznej. Kontakt mailowy: [email protected]

 

 

Liczba wyświetleń: 1139