Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego programu współpracy na rok 2014 Drukuj Stworz PDF

 


Na podstawie UchwaÅ‚y Nr XXXVI/343/2013 Rady Gminy Stegna z dnia 12 wrzeÅ›nia 2013 r., w sprawie okreÅ›lenia szczegóÅ‚owego sposobu przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarzÄ…dowymi i podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie projektów, w zakresie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczÄ…cych dziaÅ‚alnoÅ›ci statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Stegna ogÅ‚asza rozpoczÄ™cie konsultacji spoÅ‚ecznych projektu Rocznego programu wspóÅ‚pracy na rok 2014r.

SzczegóÅ‚owe informacje na temat ogÅ‚oszenia zamieszczone zostaÅ‚y na stronie:

http://www.pomorskie.eu/res/BIP/Stegna/Ogloszenia/2013/program.zip

Liczba wyświetleń: 913