Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Stacja pomp WYBICKO - oddana do użytku Drukuj Stworz PDF

                                                            

 

 

Pod koniec sierpnia miał miejsce odbiór końcowy dla 1 z zadań realizowanych na terenie Gminy Stegna w ramach projektu „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap I – Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku”:


1. Budowa stacji pomp Wybicko


Zrealizowane przedsięwzięcie to inwestycja celu publicznego, polegająca na budowie stacji pomp „Wybicko” i obiektów z nią związanych, zlokalizowana w miejscowości Wybicko w gminie Stegna, powiat nowodworski. Celem zamierzonego przedsięwzięcia była budowa pomocniczej, zautomatyzowanej pompowni melioracyjnej, odwadniającej depresyjne tereny o powierzchni 4500 ha, znajdujące się w istniejącym polderze o powierzchni 27000ha, odwadnianym pompownią Chłodniewo. Pompownia „Wybicko” pobiera wodę z ujściowego odcinka Starej Strugi i przerzuca ja do koryta Zamkowej Strugi około 750m przed jej ujściem do kanału Linawy.Przedmiotowa inwestycja w szczególności obejmowała:

 • Wykonanie zastawki regulacyjnej w korycie Zamkowej Strugi o świetle 2x2,0m;
 • Wykonanie żelbetowej konstrukcji wylotu w ściankach szczelnych;
 • Montaż pomp zatapialnych: szt. 2 o wydajnościach 600 dm3/s oraz pomp zatapialnych szt. 2 o wydajnościach 1150 dm3/s;
 • Montaż czyszczarki kraty wlotowej z zadaszeniem;
 • Wykonanie umocnień przed wlotem do pompowni oraz odcinka koryta Zamkowej Strugi w rejonie jej wylotu w postaci materacy faszynowo – tkaninowych w ściankach szczelnych;
 • Przebudowę koryta Starej Strugi polegającej na jego pogłębieniu i przebudowie trzech przepustów pod drogami gruntowymi;
 • Przebudowę przepustu drogowego łączącego Starą Strugę i Zamkową Strugę.
 • Wykonanie budynku obsługi i sterowni;
 • Wykonanie kontenerowej stacji transformatorowej wraz z przyłączem energetycznym;
 • Wykonanie instalacji elektrycznej i automatyki pracy urządzeń pompowni;
 • Wykonanie wiaty na szandory;
 • Wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z bramą i furtką;
 • Wykonanie umocnienia drogi dojazdowej .  

Umowę na wykonanie robót podpisano: 16.08.2012 r.

Data odbioru końcowego: 28.08.2013 r.

Całkowity koszt inwestycji: 6 442 093,19 zł.

Inwestycję zrealizowano ze środków Funduszu Spójności (85%) w wysokości 5 475 779,21 zł oraz budżetu Państwa (15%) w wysokości 966 313,98 zł.

Źródło: zmiuw.gda.pl

Liczba wyświetleń: 944