Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego Drukuj Stworz PDF

 

 

 

W dniu 9 października 2013 r. w siedzibie ZarzÄ…du Melioracji i UrzÄ…dzeÅ„ Wodnych Województwa Pomorskiego w GdaÅ„sku odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie poÅ›wiÄ™cone prezentacji koÅ„cowych wyników pracy badawczej pn Inwentaryzacja populacji bobra europejskiego – Å»uÅ‚awy WiÅ›lane w obszarze województwa pomorskiego z okreÅ›leniem sposobu minimalizacji szkód, która zostaÅ‚a wykonana na zlecenie ZarzÄ…du Melioracji i UrzÄ…dzeÅ„ Wodnych Województwa Pomorskiego w GdaÅ„sku we wspóÅ‚pracy z RegionalnÄ… DyrekcjÄ… Ochrony Åšrodowiska w GdaÅ„sku przez firmÄ™ AZB z Gdyni.

 

 

ZachÄ™camy PaÅ„stwa do zapoznania siÄ™ z wynikami badaÅ„  www.bobry.azb.pl

 

M.S.

Liczba wyświetleń: 1210