Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Drukuj Stworz PDF

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja  ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla tzw. małych projektów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. O wsparcie mogą się ubiegać osoby fizyczne, osoby prawne i instytucje mające swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę, lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR (powiat nowodworski) wdrażaną przez LGD Żuławy i Mierzeja.
Aplikacje należy składać w terminie od 25 października – 18 listopada 2013 r. w biurze LGD Żuławy i Mierzeja.

 

 

Dokumenty niezbÄ™dne do ubiegania siÄ™ o dotacjÄ™ znajdujÄ… siÄ™ na stronie  www.dprow.pomorskie.eu oraz www.zulawyimierzeja.org.pl.

 

Organizacje pozarzÄ…dowe, które otrzymajÄ… dotacjÄ™ mogÄ… skorzystać z nieoprocentowanej pożyczki na realizacjÄ™ operacji w wysokoÅ›ci 16 tys. zÅ‚ oferowanej przez FundacjÄ™ Nida. Informacje o linii pożyczkowej leader można znaleźć na stronie http://www.nida.ecms.pl/index/?id=5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd

Liczba wyświetleń: 963