Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Wieczór autorski Pana Waldemara Nocnego Drukuj Stworz PDF

„TRZECIE UJŚCIE WISŁY”

 

 

Z  A  P  R  O  S  Z  E  N  I  E

 

TRZECIE UJÅšCIE WISŁY”

(…) W niedzielÄ™ i Å›wiÄ™ta z GdaÅ„ska o godz. 11.00 wyjeżdżaÅ‚ pociÄ…g, który w „rekordowym” czasie dowoziÅ‚ spragnionych do Jantara (Pasewark), Stegny (Steegen), i Sztutowa (Stutthof). W drogÄ™ powrotnÄ…, o godz. 18.35 ze Sztutowa wyruszaÅ‚ skÅ‚ad, którym plażowicze z okolicznych miejscowoÅ›ci wracali do domów, a jeszcze 50 min. później, tzw. pociÄ…g bisowy zabieraÅ‚ spóźnialskich. Oba pociÄ…gi pokonywaÅ‚y dystans  w równie dobrym czasie 2 godz. i 51 min.! Wkrótce pociÄ…gi plażowe, zÅ‚ożone nieraz z 2 parowozów i dÅ‚ugich skÅ‚adów wagonów, zyskaÅ‚y dużą sympatiÄ™ pasażerów, którzy nazywali je Rasender Nehrunger („PÄ™dzÄ…cy Mierzejanin”). Aż do lat 40. pociÄ…gi te kursowaÅ‚y przez caÅ‚y rok cieszÄ…c siÄ™ dużą frekwencjÄ…, nawet zimÄ… korzystaÅ‚y z nich caÅ‚e rodziny udajÄ…ce siÄ™ na zamarzniÄ™te kanaÅ‚y, by poszaleć na Å‚yżwach.- fragm..

 

Dyrektor Gimnazjum im. Na Bursztynowym Szlaku ma zaszczyt zaprosić na Wieczór autorski Pana Waldemara Nocnego, który odbÄ™dzie siÄ™ 26.10.2013 r.  w budynku szkoÅ‚y o godzinie 17.00.

 Program wieczoru:

1. Przywitanie uczestników spotkania

2. Rozmowa z autorem o książce „Trzecie UjÅ›cie WisÅ‚y”, możliwość uzyskania wpisu autora  z dedykacjÄ…

3. Odczytanie wybranych fragmentów książki

5. Kawiarenka SamorzÄ…du Uczniowskiego Gimnazjum

 

RozdziaÅ‚y w książce: Przyroda ujÅ›cia WisÅ‚y; Historia Åšwibna, Przegaliny i Mikoszewa; WisÅ‚a i jej rola w dziejach miejscowoÅ›ci; Rozkwit i zmierzch ryboÅ‚ówstwa; Tragedie ujÅ›cia WisÅ‚y; UjÅ›cie WisÅ‚y przyciÄ…ga artystów; Rekreacja; OÅ›wiata; Religia; Architektura; Rolnictwo.

 

Katarzyna Janowska

Liczba wyświetleń: 935