Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nasze szkoły Drukuj Stworz PDF

W październiku Wójt Gminy Stegna Pani Jolanta Kwiatkowska odwiedziła  wraz z Radnymi wszystkie nasze szkoły i przedszkola. Pięć placówek edukuje i wychowuje ok. 1300 uczniów.

DziÄ™ki przeprowadzonej termomodernizacji  budynki zostaÅ‚y ocieplone, zaopatrzone w nowe piece i kolektory sÅ‚oneczne. DziÄ™ki tej inwestycji znacznie spadÅ‚y koszty ogrzewania i energii. Nowa elewacja sprawia iż wywierajÄ… pozytywne wrażenie.

OdwiedzajÄ…c klasy i inne pomieszczenia widać efekt bardzo dobrej wspóÅ‚pracy szkóÅ‚ z rodzicami, zaangażowanie wychowawców i uczniów w wyglÄ…d swoich sal.

OÅ›wiata w budżecie gminy stanowi bardzo istotny wydatek. Jednak patrzÄ…c na wskaźniki demograficzne to w naszej gminie nie ubywa uczniów lecz odwrotnie, przybywa.

Każda z PaÅ„ dyrektorek stara siÄ™ jak najlepiej dbać  o powierzonÄ… jej placówkÄ™ oraz racjonalnie gospodarować posiadanym budżetem.  

Wspólne, systematyczne spotkania dyrektorek wszystkich placówek, które zostaÅ‚y zapoczÄ…tkowane przez PaniÄ… Wójt pozwalajÄ… na szersze dzielenie siÄ™ doÅ›wiadczeniem, przekazywane sÄ… dobre praktyki i  wspólnie poszukuje sie  rozwiÄ…zaÅ„ spraw trudnych.

Wszystkie placówki na przestrzeni ostatnich trzech lat bardzo zmieniÅ‚y siÄ™  uzyskujÄ…c nowy wyglÄ…d na zewnÄ…trz, jednak nadal potrzebujÄ… sporo inwestycji wewnÄ…trz oraz lepszego, nowoczeÅ›niejszego wyposażenia.  

Systematycznie w ramach posiadanych Å›rodków budżetowych staramy siÄ™ dbać o jakość i warunki edukacji w naszej gminie, jednak nie jest to rzecz prosta. Najważniejsze aby mieć Å›wiadomość  czym jest edukacja i jakie korzyÅ›ci wnosi w rozwój lokalnych spoÅ‚ecznoÅ›ci.
Liczba wyświetleń: 1036