Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zapraszamy do składania wniosków w ramach VIII edycji Programu „Razem Możemy Więcej” Drukuj Stworz PDF

Uprzejmie informujemy, że zostaÅ‚a uruchomiona VIII edycja Programu „Razem Możemy WiÄ™cej”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

,,Razem Możemy WiÄ™cej" to program grantowy, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizacjÄ™ projektów obejmujÄ…cych:

- rozwój kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu, zwÅ‚aszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzÄ™dów i ginÄ…cych zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, itp.

- ochronÄ™ i promocjÄ™ zdrowia,

- inicjatywy spoÅ‚eczne na rzecz budowy maÅ‚ej infrastruktury drogowej (np. Å›cieżki rowerowe, chodniki, wiaty) sÅ‚użące m.in. poprawie bezpieczeÅ„stwa mieszkaÅ„ców,

Beneficjenci programu

W ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się:

1. organizacje pozarzÄ…dowe -  w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadajÄ…ce okeÅ›lonÄ… formÄ™ prawnÄ…, które majÄ… siedzibÄ™ i dziaÅ‚ajÄ… na terenach wiejskich,

2. podmioty kolegialne - np. rady soÅ‚eckie, koÅ‚a gospodyÅ„ wiejskich i inne, majÄ…ce swojÄ… siedzibÄ™ i prowadzÄ…cÄ… dziaÅ‚alność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tyÅ›. mieszkaÅ„ców)

Granty

Maksymalna jednostkowa wysokość grantu dla pojedyńczego projektu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tyś zł.

Nabór programu

Nabór wniosków do VIII edycji programu ,,Razem Możemy WiÄ™cej" trwa od 22 października do 18 listopada 2013r. Wnioski można skÅ‚adać wyÅ‚Ä…cznie za pomocÄ… formularza elektronicznego.

Więcej informacji o programie dostępne są na stronie: www.efrwp.plLiczba wyświetleń: 906