Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zapraszamy do składania wniosków w ramach VIII edycji Programu „Razem Możemy Więcej” Drukuj Stworz PDF

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona VIII edycja Programu „Razem Możemy Więcej”.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

,,Razem Możemy Więcej" to program grantowy, w ramach którego można uzyskać wsparcie finansowe na realizację projektów obejmujących:

- rozwój kulturowo-historycznego dziedzictwa regionu, zwłaszcza w zakresie kultywowania tradycji, zachowania obrzędów i ginących zawodów, troski o zabytki kultury materialnej i niematerialnej, itp.

- ochronę i promocję zdrowia,

- inicjatywy społeczne na rzecz budowy małej infrastruktury drogowej (np. ścieżki rowerowe, chodniki, wiaty) służące m.in. poprawie bezpieczeństwa mieszkańców,

Beneficjenci programu

W ramach programu o wsparcie mogą ubiegać się:

1. organizacje pozarządowe -  w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające okeśloną formę prawną, które mają siedzibę i działają na terenach wiejskich,

2. podmioty kolegialne - np. rady sołeckie, koła gospodyń wiejskich i inne, mające swoją siedzibę i prowadzącą działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tyś. mieszkańców)

Granty

Maksymalna jednostkowa wysokość grantu dla pojedyńczego projektu nie może przekroczyć kwoty 7,5 tyś zł.

Nabór programu

Nabór wniosków do VIII edycji programu ,,Razem Możemy Więcej" trwa od 22 października do 18 listopada 2013r. Wnioski można składać wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego.

Więcej informacji o programie dostępne są na stronie: www.efrwp.plLiczba wyświetleń: 840