Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nagroda w konkursie "Piękna Wieś" w Tujsku Drukuj Stworz PDF

Pani Danuta Suma z Tujska - na drugimi miejscu w kategorii: Zagroda w konkursie "Piękna Wieś" w Województwie Pomorskim


30.10.2013 odbyła się dwudziesta edycja konkursu "Piękna Wieś", która realizowana jest w trzech etapach – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.
Do konkursu zgłoszono 116 wsi oraz 383 zagrody z 14 powiatów

Główną ideą konkursu „Piękna Wieś Pomorska 2013” jest poprawa estetyki i stanu środowiska pomorskich wsi i zagród oraz wyróżnienie tych mieszkańców Pomorza, którzy wykazują się największą gospodarnością oraz działaniami na rzecz ochrony i pielęgnacji dziedzictwa kulturowego i kształtowania krajobrazu naturalnego. Działania o takim charakterze służą wzmacnianiu atrakcyjności i konkurencyjności naszego regionu.

Serdecznie gratulujemy

Liczba wyświetleń: 1392