Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

SPOTKANIE ORGANIZACJI POZARZÄ„DOWYCH Drukuj Stworz PDF

Dnia 30 października br. odbyÅ‚o siÄ™ spotkanie organizacji  pozarzÄ…dowych dziaÅ‚ajÄ…cych na terenie Powiatu Nowodworskiego zainteresowanych powstaniem Rady Organizacji PozarzÄ…dowych w naszym powiecie.  Uczestnicy spotkania powoÅ‚ali  grupÄ™ roboczÄ…, która ma siÄ™ zająć omówieniem zasad dziaÅ‚ania i zadaniami Rady Organizacji PozarzÄ…dowych w Powiecie Nowodworskim, a także stworzeniem regulaminu i organizacjÄ… wyboru Prezydium Rady. Celem grupy roboczej jest dążenie do skupienia wokóÅ‚ Rady jak najwiÄ™kszej liczby organizacji pozarzÄ…dowych tak, aby byÅ‚a ona jak najbardziej reprezentatywna. Dlatego z przyjemnoÅ›ciÄ… pagniemy zaprosić przedstawicieli wszystkich organizacji pozarzÄ…dowych (fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe) oraz grup formalnych (koÅ‚a gospodyÅ„ wiejskich, itp) i nieformalnych dziaÅ‚ajÄ…cych na terenie Powiatu Nowodworskiego na spotkanie, które odbÄ™dzie siÄ™ 13 listopada o godz. 16.30 w siedzibie UrzÄ™du Gminy Stegna (Stegna ul. GdaÅ„ska 34).

W zaÅ‚Ä…czeniu przesyÅ‚amy proponowany roboczy wzór Regulaminu Rady Organizacji PozarzÄ…dowych.

 http://sendfile.pl/86849/Regulamin_Rady_Powiatu_Nowodworskiego_roboczy.doc

Prosimy o zapoznanie siÄ™ z dokumentem i przygotowanie ewentualnych uwag/poprawek.

Liczba wyświetleń: 868