Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kampania informacyjno - edukacyjna "Żuławy. Edukacja powodziowa Drukuj Stworz PDF

 

 

Å»uÅ‚awy. Edukacja powodziowa” to kampania informacyjno-edukacyjna zwiÄ…zana z zarzÄ…dzaniem ryzykiem powodziowym i ochronÄ… przeciwpowodziowÄ… na terenie Å»uÅ‚aw.Celem gÅ‚ównym kampanii jest zwiÄ™kszenie Å›wiadomoÅ›ci spoÅ‚ecznoÅ›ci lokalnej Å»uÅ‚aw o zagrożeniu i ochronie przeciwpowodziowej poprzez dotarcie do jak najszerszej liczby odbiorców.Priorytetem jest, aby kampania wywarÅ‚a jak najwiÄ™ksze oddziaÅ‚ywanie oraz skuteczność, dlatego też zostanÄ… podjÄ™te różnorodne dziaÅ‚ania.

Przede wszystkim w ramach kampanii zostaÅ‚a stworzona strona internetowa (www.zulawy.gda.pl) oraz profil na Facebook’u www.facebook.com/edukacjapowodziowa), aby każdy mógÅ‚ Å›ledzić na bieżąco przebieg kampanii oraz skorzystać ze wskazówek dotyczÄ…cych skutecznej ochrony przeciwpowodziowej.Część dziaÅ‚aÅ„ skierowanych jest do dzieci, aby już od najmÅ‚odszych lat mieli Å›wiadomość istniejÄ…cego zagrożenia. To dla nich stworzona zostanie gra multimedialna, która poprzez zabawÄ™ i interakcjÄ™ sprawi, że edukacja przeciwpowodziowa stanie siÄ™ bardziej przystÄ™pna. Ponadto, dla dzieci oraz mÅ‚odzieży zorganizowane zostanÄ… konkursy plastyczne, a nauczyciele bÄ™dÄ… siÄ™ edukować na specjalnie dla nich przygotowanych szkoleniach. Szkolenia przewidziano również dla urzÄ™dników, którzy jako decydujÄ…cy w wielu ważnych sprawach spoÅ‚ecznych, powinni mieć wiedzÄ™ o ochronie przeciwpowodziowej. KampaniÄ™ uzupeÅ‚niajÄ… dziaÅ‚ania public relations oraz reklamy w prasie, radiu i Internecie.

Edukacja powodziowa jest potrzebna, bo jak wykazujÄ… badania zrealizowane na poczÄ…tku kampanii wÅ›ród mieszkaÅ„ców Å»uÅ‚aw, ponad poÅ‚owa badanych osób nie odczuwa realnego zagrożenia powodziÄ… a tylko 9% mieszkaÅ„ców podjęło jakiekolwiek dziaÅ‚ania zabezpieczajÄ…ce przed powodziÄ….


Więcej informacji o kampanii na stronie internetowej oraz na facebooku

www.zulawy.gda.pl

www.facebook.com/edukacjapowodziowa

 

 

 

ŹródÅ‚o: www.rzgw.gda.pl

M.S.

Liczba wyświetleń: 848