Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zajęcia z pasją - warsztaty entomologiczne, ornitologiczne i plastyczne Drukuj Stworz PDF

Realizowany w Mikoszewie w ramach programu DziaÅ‚aj Lokalnie VIII projekt "ZajÄ™cia z pasjÄ… - warsztaty entomologiczne, ornitologiczne i plastyczne." ma przybliżyć uczestnikom fascynujÄ…cy Å›wiat ptaków i owadów.


Cykl warsztatów przyrodniczych rozpoczęła wyprawa w teren, podczas której dzieci wraz z dorosÅ‚ymi odÅ‚awiaÅ‚y owady za pomocÄ… profesjonalnego sprzÄ™tu entomologicznego. Siatki, parasole, dÅ‚uta, pincety, lupy - wszystko to, aby przyjrzeć siÄ™ z bliska żyjÄ…cym obok nas owadom. Wyprawa okraszona byÅ‚a ciekawostkami z życia owadów, jak również wiedzÄ… na temat roli owadów w Å›rodowisku i życiu czÅ‚owieka. - Gdyby nie sÅ‚użba sanitarna lasu czyli mrówki, tonÄ™libyÅ›my w zgniÅ‚ych liÅ›ciach." - opowiada dr nauk biologicznych Krystian Cydzik.
Na zajÄ™ciach z entomologii, nauki o owadach, mali pasjonaci przyrody wraz z rodzicami mieli też okazjÄ™ podziwiać egzotyczne owady z różnych stron Å›wiata, poznawać ich naturÄ™ i zwyczaje, rozpinać martwe okazy i tworzyć z nich gabloty entomologiczne. - Wszystkim zajÄ™ciom towarzyszy lubiana przez dzieci dziaÅ‚alność plastyczna, której tematem przewodnim sÄ… oczywiÅ›cie owady. - dodaje Magdalena NatkaÅ„ska, autorka i koordynatorka projektu.
Warsztaty ornitologiczne z kolei zainaugurowaÅ‚ Europejski Piknik Ptaków w Krynicy Morskiej. Uczestnicy projektu wspólnie z doÅ›wiadczonym ornitologiem obserwowali najwytrwalszych dÅ‚ugodystansowców na Å›wiecie – migrujÄ…ce ptaki. - Na Górze Pirata widziaÅ‚em też bielika i to przez lornetkÄ™! - ekscytuje siÄ™ Gabriel, najmÅ‚odszy uczestnik warsztatów. Dzieci braÅ‚y czynny udziaÅ‚ w akcji naukowej obrÄ…czkowania ptaków, jak również uczyÅ‚y siÄ™ je rozpoznawać - gatunek, wiek i pÅ‚eć. NajwiÄ™cej radoÅ›ci sprawiaÅ‚y jednak bogatki i modraszki w dÅ‚oniach dzieci wypuszczane znów na wolność. DziÄ™ki kolejnym spotkaniom dzieciaki nauczyÅ‚y siÄ™ miÄ™dzy innymi rozpoznawać i nazywać ptaki naszych lasów, pól i Å‚Ä…k. PoznaÅ‚y też ich zwyczaje. - Najbardziej podobaÅ‚y mi siÄ™ zajÄ™cia o polskich sowach, a portret pÅ‚omykówki wykonany na warsztatach wisi dumnie w moim pokoju. - chwali siÄ™ Ewa, jedna z mam.
Ostatnia skÅ‚adowa projektu to warsztaty plastyczne pod okiem profesjonalisty. Wyposażeni w wiedzÄ™ miÅ‚oÅ›nicy przyrody wspólnie tworzÄ… trójwymiarowÄ… makietÄ™ lasu. - PomyÅ›laÅ‚am, że byÅ‚oby ciekawie stworzyć dwie makiety - dzieÅ„ i noc. - opowiada trójmiejska artystka Grażyna Rigall. Obok tych tradycyjnych, farb czy pasteli, do wykonania makiety sÅ‚użą też specjalistyczne materiaÅ‚y plastyczne i recyklingowe. Dzieci uczÄ… siÄ™ pracować w zespole, poznajÄ… nowe techniki plastyczne, a przede wszystkim mogÄ… swobodnie kreować wedÅ‚ug wÅ‚asnej wyobraźni.
Realizująca projekt nieformalna grupa zabawowa Matrioszki dziękuje Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju "Aktywni Razem" z Mikoszewa za udzielenie formy prawnej dla projektu, pomoc i wsparcie.
Projekt realizowany w ramach programu DziaÅ‚aj Lokalnie VII realizowanego przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii w Polsce oraz FundacjÄ™ Pokolenia ze Å›rodków Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci.
 
Galeria zdjęć dostÄ™pna jest na naszym Facebook`u pod linkiem  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.587199438001884.1073741847.178247452230420&type=1
Liczba wyświetleń: 1310