Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH NA 2014 R Drukuj Stworz PDF

Pełnomocnik Marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarządowe do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2014.

Zgodnie z ustawÄ… o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programem WspóÅ‚pracy SamorzÄ…du Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarzÄ…dowymi oraz podmiotami okreÅ›lonymi w w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaÅ‚alnoÅ›ci pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2014  przyjÄ™tym UchwaÅ‚Ä… Nr 748/XXXV/13 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 listopada 2013 roku PeÅ‚nomocnik MarszaÅ‚ka ds. wspóÅ‚pracy z organizacjami pozarzÄ…dowymi zaprasza pomorskie organizacje pozarzÄ…dowe do zgÅ‚aszania kandydatów do komisji konkursowych na rok 2014.

 

Nabór odbywa siÄ™  w terminie od  2 do 23 grudnia 2013 roku szczegóÅ‚y w zaÅ‚Ä…czeniu

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik formularz zgÅ‚oszeniowy 2013-12-03 08:39:12
załącznik czÅ‚onkowie komisji - informacje 2013-12-03 08:38:46
Liczba wyświetleń: 972