Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Kompleksowa termomodernizacja obiektów związanych z edukacją położonych na terenie gminy Stegna wraz z modernizacją systemów grzewczych Drukuj Stworz PDF

Projekt obejmuje prace termomodernizacyjne w 5 obiektach edukacyjnych w gminie Stegna:
1. Zespole SzkóÅ‚ w Stegnie (pow. użytk. 2 270m2),
2. Publicznym Przedszkolu w Stegnie (pow. użytk. 549m2),
3. Szkole Podstawowej w Jantarze (pow. użytk. 1 725m2),
4. Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie (pow. użytk. 2 128m2),
5. Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Drewnicy (pow. użytk. 3 000m2).

W ramach projektu w 4 obiektach wybudowane zostaną 2 nowe jednostki wytwarzania energii cieplnej (ZS w Stegnie, Przedszkole w Stegnie), a 2 kolejne zostaną przebudowane (SP w Jantarze, Gimnazjum w Mikoszewie). Łączna moc wybudowanych jednostek wynosić będzie 0,200 MW, a przebudowanych - 0,240 MW.

ZAKRES PRAC
1. ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ w Stegnie
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (1 977 m2)
- docieplenie stropodachu budynku (150 m2)
- wymiana stolarki drzwiowej (306 m2)
- wymiana okien w budynku (13 m2)
- montaż nowej jednostki wytwarzania energii cieplnej - kotłowni na granulat drzewny o mocy 0,140 MW
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. montaż 30 m2 kolektorów sÅ‚onecznych)

2. Publiczne Przedszkole w Stegnie
- docieplenie ścian zewnętrznych (758 m2)
- docieplenie stropodachu budynku (370 m2)
- wymiana stolarki okiennej (170 m2)
- wymiana stolarki drzwiowej (11 m2)
- montaż nowej jednostki wytwarzania energii cieplnej - kotłowni na granulat drzewny o mocy 0,060 MW
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. 25 m2 kolektorów sÅ‚onecznych)

3. Szkoła Podstawowa w Jantarze
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku (855 m2)
- docieplenie stropodachu budynku (770 m2)
- wymiana stolarki okiennej (248 m2)
- modernizacja jednostki wytwarzania energii cieplnej - dostawienie w istniejącej kotłowni nowego kotła na granulat drzewny o mocy 0,090 MW wyposażonego w zbiornik zasypowy z automatycznym podajnikiem paliwa
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. montaż 15 m2 kolektorów sÅ‚onecznych)

4. Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku, łącznie z attykami (1 115 m2 + 476 m2 ościeży i 159 m2 cokołu)
- wymiana stolarki okiennej (350,9 m2)
- wymiana stolarki drzwiowej (17,1 m2)
- modernizacja jednostki wytwarzania energii cieplnej - wymiana istniejącego kotła na kocioł na granulat drzewny o mocy 0,150 MW wyposażonego w zbiornik zasypowy z automatycznym podajnikiem paliwa
- modernizacja instalacji c.o.
- modernizacja instalacji c.w.u. (m.in. montaż 30 m2 kolektorów sÅ‚onecznych)

5. ZespóÅ‚ Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku, łącznie z attykami (2 190 m2 + 475 m2 ościeży i 133 m2 cokołu)
- wymiana stolarki okiennej (85,1 m2 sala sportowa + 473,2 m2 pozostałe)
- wymiana stolarki drzwiowej (12,6 m2 do wymiany + 11 m2 do montażu)

W wyniku realizacji w/w prac termomodernizacyjnych uzyska się znaczne ograniczenie zużycia energii:
- w ZS w Stegnie - 72,5%
- w Publicznym Przedszkolu w Stegnie - 74,4%
- w SP w Jantarze - 48%
- w Gimnazjum nr 2 w Mikoszewie - 69,4%
- w ZS-P w Drewnicy - 43,6%

INSTRUMENT ELASTYCZNOÅšCI - AKCJE EDUKACYJNO-PROMOCYJNE
Akcje pod wspólnÄ… nazwÄ… "BÄ…dź oszczÄ™dny - szanuj energiÄ™" zostanÄ… przeprowadzone w 5 placówkach oÅ›wiatowych objÄ™tych projektem. Uczniowie uzyskajÄ… informacje na temat wpÅ‚ywu nadmiernego poziomu zużycia energii na stan Å›rodowiska naturalnego oraz zapoznajÄ… siÄ™ z praktycznymi sposobami oszczÄ™dzania energii. Akcje obejmÄ… 410 uczniów placówek (wychowanków przedszkola, dzieci z klas I-III szkóÅ‚ podstawowych oraz z I klasy gimnazjów).

PrzyjÄ™te w projekcie rozwiÄ…zania technologiczne promujÄ… sprawdzone technologie i sÄ… optymalne w stosunku do planowanych prac. Planowane do przeprowadzenia zaprojektowane zostaÅ‚y z materiaÅ‚ów budowlanych nieszkodliwych dla zdrowia i higieny czÅ‚owieka, zgodnie z obowiÄ…zujÄ…cymi zasadami sztuki budowlanej. RozwiÄ…zania i materiaÅ‚y zastosowane w ramach realizacji inwestycji dobrane zostaÅ‚y tak, aby zapewnić przyszÅ‚ym użytkownikom peÅ‚ne bezpieczeÅ„stwo.

 

Projekt jest wspóÅ‚finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013

Liczba wyświetleń: 1016