Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 86 - Zalecenia dla ludności podczas silnych wiatrów Drukuj Stworz PDF

 

OSTRZEŻENIE Nr 86

Zjawisko: Silny wiatr
Stopień zagrożenia: 3


Biuro: Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich
Obszar: Województwo pomorskie - subregion nadmorski
Ważność: od 2013-12-05 12:00:00 do 2013-12-07 10:00:00
Przebieg: Prognozowany jest silny wiatr o Å›redniej prÄ™dkoÅ›ci od 40 km/h do 45 km/h, w porywach do 90 km/h. Wiatr bÄ™dzie siÄ™ wzmagaÅ‚, Å›rednia prÄ™dkość osiÄ…gnie od 50 km/h do 65 km/h, w porywach do 110 km/h, w gminach nadmorskich pojedyÅ„cze porywy osiÄ…gnÄ… 130 km/h. Wiatr bÄ™dzie wiaÅ‚ z poÅ‚udniowego-zachodu, w nocy z czwartku na piÄ…tek skrÄ™ci na póÅ‚nocno-zachodni. Maksymalna prÄ™dkość prognozowana jest wieczorem w czwartek i w nocy z czwartku na piÄ…tek.
Prawdopodobieństwo: 90%
Uwagi: Brak.
Czas wydania: 2013-12-04 17:22:00
Synoptyk: Tomasz Krywoszejew

 

Zalecenia dla ludnoÅ›ci zachowania siÄ™ podczas silnych wiatrów

 


  • szukaj schronienia w budynku,
  • obserwować zmiany pogody i Å›ledzić komunikaty nadawane przez lokalne rozgÅ‚oÅ›nie radiowe i stacje telewizyjne.
  • dokÅ‚adnie zamocuj elementy mogÄ…ce podczas silnego wiatru zostać przeniesione, spaść i wyrzÄ…dzić szkody,
  • pozamykaj wszystkie okna i drzwi zewnÄ™trzne do budynków również gospodarczych,
  • bez uzasadnionej potrzeby nie wychodź z budynku,
  • wyÅ‚Ä…cz odbiorniki energii elektrycznej, urzÄ…dzenia gazowe, a najlepiej gÅ‚ówny wyÅ‚Ä…cznik prÄ…du i gazu.
  • Zminimalizuje to prawdopodobieÅ„stwo powstania pożaru,
  • skryj siÄ™ w najniższych partiach budynku z dala od okien i oszklonych drzwi,
  • nie parkuj i nie zatrzymuj pojazdu pod trakcjami elektrycznymi, drzewami lub innymi obiektami, pod którymi mógÅ‚by zostać zniszczony lub uszkodzony na skutek ich przewrócenia bÄ…dź upadku odrywanych od nich elementów,
  • jeÅ›li przy drodze, którÄ… podróżujesz, rosnÄ… drzewa, postaraj siÄ™ zatrzymać pojazd w miejscu otwartej przestrzeni, wolnym od upadajÄ…cych części drzew i innych obiektów. 

 

 


O wszystkich zdarzeniach podczas silnych wiatrów,
mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi
informuj natychmiast Straż Pożarną, Policję, pogotowie
energetyczne, gazowe, itp.
 
 

Liczba wyświetleń: 1048