Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna  informuje o wydÅ‚użeniu terminu rekrutacji uczestników do projektu pn.: "Gmina Stegna – udostÄ™pnienie Internetu mieszkaÅ„com zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" wspóÅ‚finansowanego przez UniÄ™ EuropejskÄ… z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach dziaÅ‚ania 8.3. „PrzeciwdziaÅ‚anie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „SpoÅ‚eczeÅ„stwo informacyjne – zwiÄ™kszanie innowacyjnoÅ›ci gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 

Formularze zgÅ‚oszeniowe bÄ™dÄ… przyjmowane do dnia 20.12.2013r. (piÄ…tek) do godziny 14.00 w UrzÄ™dzie Gminy Stegna, ul. GdaÅ„ska 34, pokój nr 2.

 

Projekt wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w WaszÄ… przyszÅ‚ość

 

 


Liczba wyświetleń: 1034