Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PRZEDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna  informuje o wydłużeniu terminu rekrutacji uczestników do projektu pn.: "Gmina Stegna – udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013.

 

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane do dnia 20.12.2013r. (piątek) do godziny 14.00 w Urzędzie Gminy Stegna, ul. Gdańska 34, pokój nr 2.

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje – inwestujemy w Waszą przyszłość

 

 


Liczba wyświetleń: 936