Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Świąteczny Festyn Mikołajkowy w Stegnie Drukuj Stworz PDF

Dnia 14 grudnia br. odbyÅ‚ siÄ™ ÅšwiÄ…teczny Festyn MikoÅ‚ajkowy na parkingu koÅ‚o UrzÄ™du Gminy w Stegnie. Organizatorami Festynu byli: Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska, KsiÄ…dz PaweÅ‚ Drożdż i Gminna Komisja RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych. Podczas Festynu wystÄ™powali:
- Podopieczni Stowarzyszenia DAR z Jantaru,
- ZespóÅ‚ „FALE”,
- Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jantarze,
- Dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy,
- MÅ‚odzież z Gimnazjum im. „ Na Bursztynowym Szlaku” w Mikoszewie. 
Wszystkie dzieci uczestniczÄ…ce w zabawie otrzymaÅ‚y sÅ‚odycze, które byÅ‚y rozdawane przez Å›nieżynki. Przy wystÄ™pach Rupherta i Rico wszyscy dobrze siÄ™ bawili, nawet doroÅ›li. Rozdawane byÅ‚y pierogi oraz barszcz czerwony ufundowane przez lokalnych darczyÅ„ców. Dzieci, które braÅ‚y udziaÅ‚ 
w konkursie na najÅ‚adniej ozdobionÄ… choinkÄ™ otrzymaÅ‚y nagrody za pierwsze trzy miejsca, trzy choinki zostaÅ‚y wyróżnione i otrzymaÅ‚y nagrody ufundowane przez Park Krajobrazowy „Mierzeja WiÅ›lana”. 
Miejsce I – Åšwietlica w Å»uÅ‚awkach
Miejsce II – Åšwietlica w Nowotnej
Miejsce III – Åšwietlica w Tujsku
Wyróżnienia otrzymaÅ‚y: 
1. Przedszkole w Stegnie
2. SP w Jantarze
3. Åšwietlica w Stegnie
W konkursie na najÅ‚adniejszÄ… kartkÄ™ braÅ‚o udziaÅ‚ prawie 200 dzieci. Komisja po burzliwych obradach wybraÅ‚a 12 kartek w czterech kategoriach wiekowych. 
>>> Grupa wiekowa – Przedszkole 

Miejsce I zajęła – Monika Tomaszewska z Przedszkola w Stegnie
Miejsce II – Katarzyna Kostrzewa z oddziaÅ‚u przedszkolnego przy SP w Jantarze
Miejsce III – Karol Zawrotniak z Przedszkola w Stegnie

>>> Klasy I-III

Miejsce I - Anna Haftkowska klasa III SP w Stegnie
Miejsce II – Piotr Mydlarz klasa III SP w Tujsku
Miejsce III – Wiktoria Woch klasa III SP w Stegnie

>>> Klasy IV – VI 

Miejsce I - Natalia Bejnarowicz – V klasa SP w Jantarze
Miejsce II – Oliwia Klejna – IV klasa SP w Jantarze
Miejsce III – Zuzanna Wojtachnia VI SP w Jantarze

>>> Najstarsza grupa wiekowa

Miejsce I – Patryk Miniewicz – Gimnazjum w Tujsku
Miejsce II – Dominika JÄ™do – Gimnazjum w Tujsku
Miejsce III – Amelia Åšwidwa – ZS w Stegnie

>>> W konkursie na najładniejsze stoisko nagrody otrzymały:

Miejsce I – Stowarzyszenie DAR z Jantaru
Miejsce II – ZS w Stegnie wraz z Przedszkolem
Miejsce III – SoÅ‚ectwo Jantar.

Laureatom gratulujemy.

Na koniec ksiÄ…dz PaweÅ‚ Drożdż z dziećmi zagraÅ‚ i zaÅ›piewaÅ‚ pastoraÅ‚kÄ™ „Gdy zapada grudniowa noc”, do zaÅ›piewania której wÅ‚Ä…czyli siÄ™ mieszkaÅ„cy i goÅ›cie. Mimo niesprzyjajÄ…cej aury dziÄ™kujemy wszystkim za udziaÅ‚ i przybycie z dziećmi, wnukami 
i podopiecznymi. DziÄ™kujemy wszystkim, którzy pomogli w organizacji ÅšwiÄ…tecznego Festynu MikoÅ‚ajkowego. Jeżeli bÄ™dzie to tylko możliwe to spotkamy siÄ™ za rok. 

WiÄ™cej zdjęć dostÄ™pnych pod linkiem: http://turystyka-stegna.pl/?p=kalendarz&id=65

Liczba wyświetleń: 1586