Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Bezpłatne seminarium „Dowiedz się więcej na temat rozwoju kompetencji pracowników i strategii rozwoju firmy” - 21 stycznia 2014 r. Drukuj Stworz PDF

Agencja Rozwoju Pomorza SA zaprasza do udziaÅ‚u w bezpÅ‚atnym seminarium "Rozwój kompetencji pracowników i strategii firmy" z udziaÅ‚em ekspertów z zakresu zarzÄ…dzania zasobami ludzkimi i zarzÄ…dzania strategicznego. Seminarium odbÄ™dzie siÄ™ 21 stycznia 2014 roku w godzinach 9.00-16.00 w GdaÅ„skim Parku Naukowo - Technologicznym, przy ul. Trzy Lipy 3


Uczestnicy seminarium dowiedzÄ… siÄ™ m.in.: jak budować zaangażowanie wÅ›ród pracowników, co demotywuje pracowników i powoduje niechęć do pracy, jakie kompetencje wchodzÄ… w skÅ‚ad kompetencji menadżerskich, jak można podnosić kompetencje pracowników, a także jak skutecznie i efektywnie oceniać pracowników oraz czy warto mieć strategiÄ™ rozwoju firmy. 

SzczegóÅ‚owy program dostÄ™pny jest pod linkiem: PROGRAM SEMINARIUM. Podczas spotkania zaprezentowane zostanÄ… unikalne narzÄ™dzia uÅ‚atwiajÄ…ce ocenÄ™ i rozwój kompetencji pracowników oraz identyfikowanie celów strategicznych firmy. Dla uczestników seminarium przewidziano możliwość ich nieodpÅ‚atnego udostÄ™pnienia po zakoÅ„czeniu spotkania.

W seminarium mogą wziąć udział:

  • pracownicy i przedsiÄ™biorcy mikro, maÅ‚ych i Å›rednich firm: majÄ…cych siedzibÄ™ na terenie woj. pomorskiego, nie posiadajÄ…cych formalnego planu rozwoju firmy, nie posiadajÄ…cych w swojej firmie specjalisty ds. zarzÄ…dzania zasobami ludzkimi (HR). Pracownik musi posiadać stanowisko min. specjalisty
  • Pracownicy Instytucji Otoczenia Biznesu: posiadajÄ…cy staż pracy min. 1 roku, zatrudnieni w instytucji posiadajÄ…cej siedzibÄ™ na terenie woj. pomorskiego.

 
Maksymalna liczba uczestników seminarium: 50 osób. Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu prosimy o wypeÅ‚nienie formularza zgÅ‚oszeniowego on-line dostÄ™pnego pod linkiem: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE  ZgÅ‚oszenia przyjmowane sÄ… do 14 stycznia.

Potwierdzenia udziaÅ‚u w warsztatach zostanÄ… przesÅ‚ane do 16 stycznia. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgÅ‚oszeÅ„. 

 

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik Seminarium 21.01.14 program oraz profile prelegentów 2014-01-03 07:14:38 Tokarski RafaÅ‚
Liczba wyświetleń: 869