Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Lista Beneficjentów Ostatecznych do projektu ,,Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - wyniki Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo zakończyliśmy rekrutację do Projektu „Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W związku z realizacją projektu „Gmina Stegna  - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” informujemy, że komisja rekrutacyjna powołana Zarządzeniem nr 113/2013 z dnia 21.11.2013 r wyłoniła jako Beneficjentów Ostatecznych programu następujące rodziny:

 

LISTA PODSTAWOWA  OSÓB  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.       Kazimierz  Prusak

2.       Anita  Chomacka

3.       Magdalena  Wierzchowska

4.       Beata  Łata

5.       Maja  Miłecka

6.       Wioleta Jernas

7.       Marek  Łuczak

8.       Marta   Mackiel

9.       Krystyna  Bączek

10.   Ewa  Gierszewska

11.   Michał  Zygnerski

12.   Halina   Obara

13.   Mariola  Lewandowska

14.   Barbara  Piotrowska

15.   Anna Maria  Siemaszko

16.   Małgorzata  Szwaczka

17.   Sylwia   Białożyńska

18.   Anna     Miniewicz

19.   Beata    Szerszeniewska

20.   Grażyna  Grabowska

21.   Agnieszka  Stryjska

22.   Marta  Zawrotniak

23.   Agnieszka  Ponikowska

24.   Magdalena  Grabowska

25.   Małgorzata  Kolassa

26.   Grażyna  Kruglicka

27.   Mieczysława  Tomalska-Pokojska

28.   Bogumiła  Skalska

29.   Anna     Pomorska

30.   Weronika  Wyrzykowska

31.   Karol     Masłoń

32.   Katarzyna Elwira  Woźniak

 

LISTA REZERWOWA OSÓB  NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.       Mariusz Akatyszewski

2.       Danuta Wojtasik

3.       Ewa Dering

4.       Zbigniew Cysarczyk

5.       Marzena Dering

6.       Monika Juśko

7.       Cezary Zgliniecki

8.       Katarzyna Zdziłowska

9.       Krzysztof Skocz

10.   Michał Suliga

11.   Romuald Figurski

12.   Grażyna Kmiecik

 

Umieszczenie na liście rezerwowej nie wyklucza całkowicie z uczestnictwa w Projekcie.  W przypadku nie podpisania umowy uczestnictwa, bądź w przypadku skreślenia Beneficjenta  Ostatecznego z listy uczestników Projektu, jego miejsce zajmuje osoba umieszczona na liście  rezerwowej. O wystąpieniu takiej sytuacji osoba ta zostanie poinformowana drogą pisemną.

 

 

Obecnie prowadzone są przygotowania do przetargu mającego wyłonić firmę, która zajmie się dostarczeniem zestawów komputerowych oraz stworzy sieć internetową, z której korzystać będą beneficjenci projektu.

Liczba wyświetleń: 2012