Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Lista Beneficjentów Ostatecznych do projektu ,,Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym - wyniki Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo zakończyliśmy rekrutację do Projektu „Gmina Stegna - udostępnienie Internetu mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” współfinansowanego z budżetu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

W zwiÄ…zku z realizacjÄ… projektu „Gmina Stegna  - udostÄ™pnienie Internetu mieszkaÅ„com zagrożonym wykluczeniem cyfrowym” informujemy, że komisja rekrutacyjna powoÅ‚ana ZarzÄ…dzeniem nr 113/2013 z dnia 21.11.2013 r wyÅ‚oniÅ‚a jako Beneficjentów Ostatecznych programu nastÄ™pujÄ…ce rodziny:

 

LISTA PODSTAWOWA  OSÓB  ZAKWALIFIKOWANYCH  DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.       Kazimierz  Prusak

2.       Anita  Chomacka

3.       Magdalena  Wierzchowska

4.       Beata  Łata

5.       Maja  MiÅ‚ecka

6.       Wioleta Jernas

7.       Marek  Łuczak

8.       Marta   Mackiel

9.       Krystyna  BÄ…czek

10.   Ewa  Gierszewska

11.   MichaÅ‚  Zygnerski

12.   Halina   Obara

13.   Mariola  Lewandowska

14.   Barbara  Piotrowska

15.   Anna Maria  Siemaszko

16.   MaÅ‚gorzata  Szwaczka

17.   Sylwia   BiaÅ‚ożyÅ„ska

18.   Anna     Miniewicz

19.   Beata    Szerszeniewska

20.   Grażyna  Grabowska

21.   Agnieszka  Stryjska

22.   Marta  Zawrotniak

23.   Agnieszka  Ponikowska

24.   Magdalena  Grabowska

25.   MaÅ‚gorzata  Kolassa

26.   Grażyna  Kruglicka

27.   MieczysÅ‚awa  Tomalska-Pokojska

28.   BogumiÅ‚a  Skalska

29.   Anna     Pomorska

30.   Weronika  Wyrzykowska

31.   Karol     MasÅ‚oÅ„

32.   Katarzyna Elwira  Woźniak

 

LISTA REZERWOWA OSÓB  NIEZAKWALIFIKOWANYCH  DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 

1.       Mariusz Akatyszewski

2.       Danuta Wojtasik

3.       Ewa Dering

4.       Zbigniew Cysarczyk

5.       Marzena Dering

6.       Monika JuÅ›ko

7.       Cezary Zgliniecki

8.       Katarzyna ZdziÅ‚owska

9.       Krzysztof Skocz

10.   MichaÅ‚ Suliga

11.   Romuald Figurski

12.   Grażyna Kmiecik

 

Umieszczenie na liÅ›cie rezerwowej nie wyklucza caÅ‚kowicie z uczestnictwa w Projekcie.  W przypadku nie podpisania umowy uczestnictwa, bÄ…dź w przypadku skreÅ›lenia Beneficjenta  Ostatecznego z listy uczestników Projektu, jego miejsce zajmuje osoba umieszczona na liÅ›cie  rezerwowej. O wystÄ…pieniu takiej sytuacji osoba ta zostanie poinformowana drogÄ… pisemnÄ….

 

 

Obecnie prowadzone sÄ… przygotowania do przetargu majÄ…cego wyÅ‚onić firmÄ™, która zajmie siÄ™ dostarczeniem zestawów komputerowych oraz stworzy sieć internetowÄ…, z której korzystać bÄ™dÄ… beneficjenci projektu.

Liczba wyświetleń: 2142