Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 18 lipca 2013 r. do 12 września 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami,
 2. Konsultowanie w  komisji urbanistycznej planu zagospodarowania przestrzennego  Stegna Centrum oraz Stegna Wschód,
 3. Interwencja u  Pani Starosty w sprawie sprzątania ul. Morskich,
 4. Spotkanie z przedstawicielem firmy ZGK w sprawie realizacji umowy odbioru nieczystości od mieszkańców,
 5. Spotkanie z mediami w sprawie Starych Babek,
 6. Udział w festynie rodzinnym w Drewnicy wsparcie organizatorów w przygotowaniu imprezy,
 7. Otwarcie wernisażu wystawy fotograficznej podróżnika Ryszarda Sobolewskiego „Ekwador i Wyspy Galapagos”. Spotkanie z Konsulem Kuby i Ekwadoru oraz Ambasadorem Ekwadoru,
 8. Wręczenie Pucharu w Otwartych  Turniejach w Plażową Piłkę Nożną o Puchar Wójta Gminy Stegna,
 9. Konsultowanie bieżących projektów inwestycyjnych  w Urzędzie Marszałkowskim,
 10. Udział w spotkaniu w Sour Neptun Gdańsk wraz z wójtem Gminy Sztutowo oraz Prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja”,
 11. Interwencja u Wojewody Pomorskiego, spotkanie z  mieszkańcami Starych Babek w Urzędzie Wojewódzkim, w którym również brała udział Radna Bożena Kielar,
 12. Omówienie bieżących spraw podczas posiedzenia Zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej, 
 13. Uzgodnienie działań promujących Gminę Stegna w TV Pomorska,
 14. Udział w spotkaniu z Panem prof. Mazurowskim prowadzącym wykopaliska w Niedźwiedziówce,
 15. Przygotowanie i omówienie trasy  rajdu rowerowego „Bursztynowa Runda Mierzei Wiślanej 2013” z włodarzami sąsiednich Gmin, rajd odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 14 na trasie Mikoszewo-Piaski i z powrotem,
 16. Kontrolowanie czystości plaż,
 17. Przekazanie życzeń z okazji Święta Policji w Nowym Dworze Gdańskim,
 18. Udział w Koncercie Odpustowym w Niedźwiedzicy, 
 19. Udział w koncertach Organowych w Stegnie,
 20. Udział w seminarium na temat rybołówstwa w Gdyni,
 21. Omówienie spraw dotyczących przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego podczas spotkania z dyrektorkami szkół,
 22. Udział w inauguracji programu Działaj Lokalnie w Tczewie, jedna organizacja pozarządowa z gminy otrzymała podziękowanie za partnerstwo,
 23. Konsultowanie  z konserwatorem zabytków w Gdańsku planu zagospodarowania Drewnicy,
 24. Organizacja pobytu  gości z Palafolls, wizytacja odbyła się w miesiącu lipcu,
 25. Przekazanie życzeń i gratulacji w imieniu mieszkańców Gminy Stegna Wójtowi Gminy Ostaszewo z okazji  40-lecia gminy oraz 680-lecia Ostaszewa,
 26. Odsłonięcie Ławeczki Kroniki Sportowej Radiowej Jedynki na Bulwarze w Stegnie,
 27. Udział w koncercie Lata z Radiem,
 28. Spotkania z mieszkańcami podczas Festynu Rodzinnego w Mikoszewie, Junoszynie i Bronowie,
 29. Przekazanie podziękowań ratownikom podczas Zawodów Ratowników o Puchar Sekretarza WOPR,
 30. Ustalenie z przedstawicielami Starostwa Powiatowego dożynek gminno-powiatowych
 31. Udział w egzaminach na stopień nauczyciela mianowanego,
 32. Organizacja konferencji podsumowującej projekt 440 km wspierany przez Panią Annę Komorowska żonę Prezydenta RP,
 33. Wręczenie pucharów i nagród w  Finałowym Turnieju Grand Prix w Plażową Piłkę Siatkową o Puchar Wójta Gminy Stegna,
 34. Udział w spotkaniu integracyjnym z członkami zespołu wokalnego Fala ze Stegny,
 35. Udział w konferencji Lokalnej Grupy Rybackiej – cele i zadania na przyszłe programowanie i omówienie bieżącego programowania,
 36. Rozpoczęciu roku szkolnego w naszych szkołach i przekazanie aktów mianowania nauczycielom na stopień nauczyciela dyplomowanego :
 37. Omówienie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków podczas posiedzeniu spółki „Mierzeja”
 38. Uzgodnienie z przedstawicielami ANR sytuacji przepompowni w Stegience Osadzie,
 39. Omówienie  potrzeb w projektach  zejść na plaże z projektantem,
 40. Spotkanie w Gminie Ryjewo w sprawie wspólnego partnerskiego projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
 41. Udział w spotkaniu Rady Powiatowej Izby Rolniczej,
 42. Zorganizowanie wizyty studyjnej Liderek ze Szkoły Liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,
 43. Otwarcie  finału Turnieju Sołectw w Stegnie,
 44. Udział w seminarium  Inicjatywa JEREMIE,
 45. Udział w zebraniu wiejskim w Rybinie,
 46. Systematyczne spotkania z przedstawicielami Konsorcjum zajmującego się wywozem odpadów z posesji zamieszkałych i mieszanych,
 47. Spotkanie i omówienie  budowy obiektu przy boisku w Przemysławiu,
 48. Udział w spotkaniu z Dyrektorem Stachowiakiem z Zarządu Dróg Wojewódzkich dot. planowanej budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 501,
 49. Konsultowanie strategii rozwoju sieci kanalizacyjnej w województwie pomorskim
  w ramach nowego okresu programowania 2014-2020,
 50. Udział w spotkaniu Spółki Pętla Żuławska dot. zarządzania powstałymi marinami
  i przystaniami żeglarskimi,
 51. Udział w Walnym Zebraniu Lokalnej Grupy Rybackiej Brać Rybacka Mierzei Wiślanej,
 52. Omówienie z architektem projektu  hali sportowej w Drewnicy,
 53. Konsultowanie  z Przedstawicielem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku i projektantami drogi ekspresowej S7 nt. urządzeń melioracyjnych wzdłuż S7.
 54. Spotkanie w Urzędzie Miejskim w Nowym Dworze Gdańskim w sprawie realizacji projektu Kampania Promocyjna Żuław,
 55. Złożenie kwiatów pod pomnikiem z okazji 74 rocznicy pierwszego transportu więźniów do Obozu w Stutthofie.
Liczba wyświetleń: 910