Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 12 września 2013 r. do 24 października 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Udział w zebraniach wiejskich w Sołectwach Dworek-Niedźwiedzica, Chełmek Osada, Żuławki, Mikoszewo, Świerznica, Stegna, Stobiec, Jantar, Jantar Leśniczówka, Junoszyno, Tujsk, Nowotna,
 2. Konsultowanie  w Starostwie Nowodworskim wykonywanego projektu drogi powiatowej Stróża-Mikoszewo.
 3. Analiza dokumentacji z projektantem Hali Sportowej w Drewnicy.
 4. Ustalenie terminu opuszczenia terenu  z osobami handlującymi na placu przy ul. Gdańskiej w związku z budową  targowiska gminnego.
 5. Negocjowanie z przedstawicielem Energii Oświetlenie nowej umowy na konserwację i dostarczenie energii do oświetlenia ulicznego.
 6. Udział w przeglądzie gwarancyjnym ulicy Powstańców Warszawy, Wojska Polskiego i Lipowej w Stegnie.
 7. Uzgodnienie z przedstawicielami inwestora holenderskiego planującego budowę Fermy wiatrowej w Żuławach Książęcych modernizacji drogi w Żuławach Książęcych i późniejszej jej eksploatacji oraz utrzymaniu czego efektem było podpisanie stosownego porozumienia.
 8. Udział w spotkaniu Spółki Pętla Żuławska dot. zarządzania powstałymi marinami i przystaniami żeglarskimi.
 9. Przekazanie życzeń, gratulacji oraz Nagród Wójta podczas  obchodów Dnia edukacji we wszystkich szkołach.
 10. Przekazanie życzeń i upominków podczas ślubowania klas pierwszych szkół podstawowych.
 11. Konsultowanie  z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autrostad  Oddział w Gdańsku oraz projektantami włączenia do projektu budowy drogi ekspresowej S7 wykonania zatok i przystanków autobusowych oraz oświetlenia ulicznego na nowoprojektowanych drogach lokalnych w miejscowościach Dworek i Stare Babki.
 12. Udział w działaniach mających na celu ekspertyzę budynków w Starych Babkach w związku z planowana budową drogi S7
 13. Współorganizowanie rajdu rowerowego „Bursztynowa Runda Mierzei Wiślanej” – otwarcie rajdu. Podziękowanie za pomoc wolontariuszom z Gimnazjum w Mikoszewie oraz strażakom OSP
 14. Omówienie bieżących spraw z Prezesem CWŻ oraz Prezesem „Mierzei”
 15. Omówienie bieżących spraw podczas cyklicznego spotkania z sołtysami.
 16. Podpisanie umów na dofinansowanie remontów budynków w Nowotnej i Bronowie finansowanych w 100% ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych.
 17. Wręczenie medali oraz przekazanie gratulacji z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego mieszkańcom Stobca
 18. Udział w spotkaniu ewaluacyjnym w Szkole w Drewnicy
 19. Współorganizowanie wraz z Starostwem Powiatowym dożynek Gminno-Powiatowych w Rybinie.
 20. Udział w kursie języka migowego
 21. Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników CWŻ, wizytowanie Stacji Uzdatniania Wody w Ząbrowie.
 22. Omówienie współpracy miedzy Samorządem Gminy Stegna i Samorządem Powiatu Nowodworskiego w/s ulic Morskich w Stegnie i w Jantarze
 23. Udzielenie wywiadu do nagrywanego przez Akademie Filantropii w Polsce filmu na temat współpracy w zakresie programu „Działaj Lokalnie”
 24. Wypracowywanie rozwiązań z przedstawicielami samorządów skupionych w Lokalnej Grupie Rybackiej dotyczące bieżącego funkcjonowania oraz przyszłości LGR
 25. Udział w Regionalnych Obchodach Światowego Dnia Turystyki oraz 10 – lecia powstania Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
 26. Zapoczątkowanie działań projektu „Szlachetna Paczka” w Gminie Stegna. Szkolenie i spotkanie z 15 wolontariuszami.
 27. Omówienie bieżącego funkcjonowania szkół podczas spotkania z Paniami Dyrektorkami, skarbniczką i pracownikiem merytorycznym
 28. Przedstawienie i omówienie możliwości współpracy Gminy Stegna  z Powiatowym Urzędem Pracy na rok 2014
 29. Przekazanie gratulacji i życzeń z okazji Dnia Seniora w Nowym Dworze Gdańskim
 30. Wizytowanie z Radnymi Gminy Stegna wszystkich szkół i przedszkoli w Gminie, bieżące omówienie funkcjonowania placówek.
 31. Przedstawienie pracy Biblioteki i Gminnego Ośrodka Kultury jako dobra praktyka podczas konferencji w Warszawie na temat łączenia Bibliotek z innymi instytucjami kultury.
 32. Złożenie gratulacji i życzeń społeczności szkolnej z okazji nadania imienia Gimnazjum w Mikoszewie „Szkoła na bursztynowym szlaku”
 33. Przekazanie życzeń i gratulacji z okazji 65 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim
 34. Udział w III Festiwalu Muzyki Jazzowej w GOK w Stegnie
 35. Przekazanie niezbędnych informacji przedstawicielowi miejscowości Wybicko w celu powołania sołectwa Wybicko
 36. Zorganizowanie konsultacji w sprawie Rocznego Programu Współpracy  z organizacjami pozarządowymi
 37. Udział w spotkaniu w Bibliotece w ramach „Stegnieńskich inspiracji”
 38. Skonsultowanie z Zarządem Dróg Wojewódzkich wniosków dotyczących zjazdów w  Planie  Zagospodarowania Przestrzennego Stegna - Wschód oraz miejsca na CPN w Planie Zagospodarowania Stegna Centrum 
 39. Przekazanie życzeń i gratulacji z okazji 50 – lecia koła łowieckiego „Kormoran”
 40. Przekazanie życzeń i gratulacji z okazji Gminnego Święta Koła Emerytów w Stegnie
 41. Sprawdzenie postępów prac na budowie przystani żeglarskiej w Rybinie oraz zaawansowania prac  budowy  świetlicy, garażu i zaplecza dla OSP w Jantarze
Liczba wyświetleń: 819