Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 24 października 2013 r. do 27 listopada 2013 r. Drukuj Stworz PDF

  1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
  2. Omówienie  z przedstawicielami ZUOS Tczew funkcjonowania Punktu Przeładunkowego na terenie Przedsiębiorstwa Komunalnego MIERZEJA,
  3. Reprezentowanie Gminy Stegna na  Walnym Zebraniu Związku Miast i Gmin Morskich w Mielnie,
  4. Spotkanie z przedstawicielem Firmy produkującej urządzenia oświetleniowe dotyczące ewentualnych inwestycji mających na celu zmniejszenie kosztów oświetlenia ulicznego,
  5. Omówienie spraw bieżących podczas spotkanie z Sołtysami,
  6. Podpisanie umowy na budowę gminnego targowiska.
  7. Wspólnie z uczniami i nauczycielami z  Gimnazjum na Bursztynowym Szlaku z Mikoszewa odebranie nagrody głównej „Szkoły na bursztynowym szlaku”
  8. Udział w autorskim wieczorze Pana Waldemara Nocnego autora książek o przekopie Wisły
  9.  Omawianie bieżących spraw z prezesem spółki „Mierzeja”

10.  Udział w konferencji na temat „ Edukacja w Województwie Pomorskim”

11.  Udział w podsumowaniu konkursu „Piękna Wieś Pomorska”. Przekazanie gratulacji i życzeń Pani Danucie  Suma z Tujska za zajecie drugiego  miejsca w kategorii: Zagroda

12.  Udział w spotkaniu Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego

13.  Omówienie i delegowanie pierwszych działań związanych z powstaniem Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Stegna

14.  Konsultacje w Starostwie Powiatowym Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych

15.  Omówienie możliwości odzyskiwania podatku VAT z firmą PWC

16.  Udział w spotkaniu dotyczącym przygotowania koncepcji zejść  na plażę  w Stegnie i Jantarze

17.  Reprezentowanie Gminy Stegna wraz z zespołem „Mierzeja” i „Fale” podczas przeglądu Pieśni Patriotycznych w Pieniężnie

18.  Sadzenie drzewek w lesie w Stegnie wraz z członkami Stowarzyszenia Bursztynników z Gdańska na znak protestu przeciw nielegalnemu pozyskiwaniu bursztynu i dewastacji naszych lasów (posadzono ok. 1000 sadzonek)

19.  Reprezentowanie Gminy podczas spotkań Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego

20.  Udział w spotkaniu inaugurującym proces negocjacji do Zintegrowanych Porozumień Terytorialnych  dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta

21.  Udział w dyskusji publicznej nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego Mikoszewa

22.  Omówienie spraw funkcjonowania Lokalnej Grupy Rybackiej z włodarzami  Gmin należących do stowarzyszenia

23.  Wręczenie pucharów i medali w Otwartych Mistrzostwach Gminy Stegna w Pływaniu.

24.  Przekazanie życzeń i gratulacji z okazji 65 – lecia Banku Spółdzielczego w Stegnie

25.  Udział w wieczorze poetyckim pt. „Wspomnienia” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Drewnica

26.  Konsultowanie Planów Zagospodarowania Przestrzennego z Konserwatorem Zabytków.

27.  Udział w podsumowaniu Kampanii Promocyjnej Żuław w Nowym Dworze Gd.

28.  Złożenie gratulacji w imieniu mieszkańców Gminy Stegna Pani Staroście z okazji 15 – lecia Powiatu Nowodworskiego

29.  Otwarcie Dzieciecej Spartakiady w szkole w Tujsku

30.  Omówienie bieżącej współpracy z Lokalna Organizacja Turystyczną podczas spotkania Zarządu

Przekazanie gratulacji na zakończenie Programu Masz Głos Masz Wybór Pani Radnej Brygidzie Drągowskiej za działalność na rzecz budowania wspólnej przestrzeni w Centrum Aktywności Lokalnej Mikoszewie

Liczba wyświetleń: 891