Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 27 października 2013 r. do 19 grudnia 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. Udział w Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
 3. Udział w spotkaniu dotyczącym możliwości utworzenia Obszaru Funkcjonalnego na terenie naszego Powiatu w Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim
 4. Przekazywanie potrzebującym prezentów w ramach realizacji projektu Szlachetna Paczka
 5. Przekazanie życzeń i gratulacji Prezesowi, Zarządowi oraz wszystkim współpracownikom OSM Maluta z okazji obchodów 50 –lecia
 6. Omówienie projektu budżetu na  posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy
 7. Udział w spotkaniu Rady Nadzorczej spółki Mierzeja
 8. Omówienie projektu budżetu na  posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy
 9. Udział w Konferencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz I Forum Sołtysów w Nowym Dworze Gdańskim
 10. Przekazanie życzeń i gratulacji z okazji 50–lecia Szkoły Podstawowej w Stegnie
 11. Udział w Świątecznym Festynie Mikołajkowym w Stegnie
 12. Konsultowanie bieżących spraw z przedstawicielami jednostek OSP Gminy Stegna
 13. Udział w koncercie charytatywnym Lions Club Gedania w Gdańsku
 14. Omówienie bieżących spraw dotyczących realizacji umowy z konsorcjum ZGK, PRSP i Complex
 15. Negocjowanie  z przedstawicielem Energii Oświetlenie w/s nowej umowy na dostawę energii i konserwację oświetlenia ulicznego.
 16. Udział w odbiorach wyremontowanych budynków komunalnych w Nowotnej i Bronowie
 17. Przekazanie  Dyrektorowi  Zarządu Dróg Wojewódzkich problemu stojącej wody na jezdni ulicy Gdańskiej w Stegnie, omówienie możliwości rozwiązań
 18. Udział w odbiorach sieci kanalizacyjnej Nowotna – Popowo - Stegna,
 19. Omówienie  z przedstawicielami ZUOS Tczew oraz przedstawicielem Gminy Sztutowo uruchomienia PSZOK dla gminy Stegna i Sztutowo,
 20. Udział w posiedzeniu Komitetu Sterującego „Pętli Żuławskiej”
Liczba wyświetleń: 778