Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Informacja Wójta o pracy w okresie od 27 października 2013 r. do 19 grudnia 2013 r. Drukuj Stworz PDF

 1. Codzienne spotkania z mieszkańcami
 2. Udział w Komisji ds. Rozwoju Społecznego Gdańskiego Obszaru Metropolitarnego
 3. Udział w spotkaniu dotyczącym możliwości utworzenia Obszaru Funkcjonalnego na terenie naszego Powiatu w Starostwie w Nowym Dworze Gdańskim
 4. Przekazywanie potrzebujÄ…cym prezentów w ramach realizacji projektu Szlachetna Paczka
 5. Przekazanie życzeÅ„ i gratulacji Prezesowi, ZarzÄ…dowi oraz wszystkim wspóÅ‚pracownikom OSM Maluta z okazji obchodów 50 –lecia
 6. Omówienie projektu budżetu na  posiedzeniu Komisji SpoÅ‚ecznej Rady Gminy
 7. UdziaÅ‚ w spotkaniu Rady Nadzorczej spóÅ‚ki Mierzeja
 8. Omówienie projektu budżetu na  posiedzeniu Komisji Budżetowej Rady Gminy
 9. UdziaÅ‚ w Konferencji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz I Forum SoÅ‚tysów w Nowym Dworze GdaÅ„skim
 10. Przekazanie życzeÅ„ i gratulacji z okazji 50–lecia SzkoÅ‚y Podstawowej w Stegnie
 11. Udział w Świątecznym Festynie Mikołajkowym w Stegnie
 12. Konsultowanie bieżących spraw z przedstawicielami jednostek OSP Gminy Stegna
 13. Udział w koncercie charytatywnym Lions Club Gedania w Gdańsku
 14. Omówienie bieżących spraw dotyczÄ…cych realizacji umowy z konsorcjum ZGK, PRSP i Complex
 15. Negocjowanie  z przedstawicielem Energii OÅ›wietlenie w/s nowej umowy na dostawÄ™ energii i konserwacjÄ™ oÅ›wietlenia ulicznego.
 16. UdziaÅ‚ w odbiorach wyremontowanych budynków komunalnych w Nowotnej i Bronowie
 17. Przekazanie  Dyrektorowi  ZarzÄ…du Dróg Wojewódzkich problemu stojÄ…cej wody na jezdni ulicy GdaÅ„skiej w Stegnie, omówienie możliwoÅ›ci rozwiÄ…zaÅ„
 18. UdziaÅ‚ w odbiorach sieci kanalizacyjnej Nowotna – Popowo - Stegna,
 19. Omówienie  z przedstawicielami ZUOS Tczew oraz przedstawicielem Gminy Sztutowo uruchomienia PSZOK dla gminy Stegna i Sztutowo,
 20. UdziaÅ‚ w posiedzeniu Komitetu SterujÄ…cego „PÄ™tli Å»uÅ‚awskiej”
Liczba wyświetleń: 801