Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) Drukuj Stworz PDF

Wójt Gminy Stegna informuje, że w miejscowości Stegna przy ul. Gdańskiej 2 (przy Przedsiębiorstwie Komunalnym „Mierzeja”) został uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Punkt przyjmuje wyłącznie odpady posegregowane. W Punkcie bezpłatnie przyjmowane są odpady, wyłącznie od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych i mieszanych z terenu Gminy Stegna objętych nowym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (należy posiadać przy sobie potwierdzenie objęcia systemem może to być dowód wpłaty za odbiór odpadów komunalnych lub „informacje o opłatach”). Natomiast odpady z nieruchomości niezamieszkałych i pochodzących z działalności gospodarczej oraz usługowej można oddać odpłatnie zgodnie z cennikiem określonym na PSZOK . Odpady należy dostarczać własnym transportem. Do punktu mogą być dostarczone odpady takie jak:papier i tektura,  szkło,  tworzywa sztuczne,  metale,  opakowania wielomateriałowe przeterminowane leki,  chemikalia,  zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,  opony, popiół, odpady zielone. Na PSZOK nie będą przyjmowane odpady:niesegregowane zmieszane odpady komunalne, segregowane zanieczyszczone innymi odpadami, budowlane zawierające: azbest, papę, smołę budowlane pochodzące z działalności gospodarczej i usługowej, (za zagospodarowanie ich odpowiedzialny jest podmiot który je wytworzył) odpady od osób fizycznych w ilościach wskazujących na pochodzenie z innego źródła niż wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez jej mieszkańców. materiały zawierające azbest, szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe, zanieczyszczony styropian budowlany, odpady w opakowaniach cieknących odpady będące zagrożeniem bezpośrednim dla życia, zdrowia lub środowiska.  PSZOK czynny jest w Stegnie ul.Gdańskiej 2; od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00- 17:00. Szczegółowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 609 542 108.Liczba wyświetleń: 780