Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Konferencja „Nowe możliwości finansowania dla organizacji pozarządowych na lata 2014-2020.” Drukuj Stworz PDF

Szanowni Państwo,

MarszaÅ‚ek  Województwa Pomorskiego, Ministerstwo Pracy i Polityki SpoÅ‚ecznej, Pomorska Rada Organizacji PozarzÄ…dowych serdecznie zapraszajÄ… na KonferencjÄ™ pt.

„Nowe możliwoÅ›ci finansowania dla organizacji pozarzÄ…dowych na lata 2014-2020.” organizowanÄ… w ramach tegorocznego Pomorskiego Forum PeÅ‚nomocników

GdaÅ„sk, 18 luty 2014r., godz. 9.00 Sala im. Lecha BÄ…dkowskiego w UrzÄ™dzie MarszaÅ‚kowskim Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 GdaÅ„sk

W trakcie konferencji poruszymy tematy dotyczące nowego okresu programowania na lata 2014-2020, czyli możliwości ubiegania się o Fundusze Europejskie przez organizacje pozarządowe.

SzczegóÅ‚owo omówione zostanÄ… gÅ‚ówne zasady ubiegania siÄ™ o dotacjÄ™ w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2014 (podmioty uprawnione i nieuprawnione do udziaÅ‚u w konkursie, procedura ubiegania siÄ™ o otrzymanie dotacji, kryteria ogólne i szczegóÅ‚owe oceny, procedura oceny i przyznawania dotacji, komponenty). Przedstawiona zostanie prezentacja dotyczÄ…ca zagadnieÅ„ logiki projektowej m. in. wyjaÅ›nienie myÅ›lenia projektowego, opracowywanie projektów w kontekÅ›cie rozumienia logiki projektu, planowanie dziaÅ‚aÅ„, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu.

Przedstawimy również PaÅ„stwu badania przeprowadzone przez Europejskie Ugrupowanie na Rzecz Edukacji i Kreowania AktywnoÅ›ci "EUREKA" Indeks wspóÅ‚pracy – porównanie zakresu i form wspóÅ‚pracy z organizacjami pozarzÄ…dowymi w powiatach województwa pomorskiego.

 

Aby wziąć udziaÅ‚ w konferencji należy przesÅ‚ać wypeÅ‚niony formularz zgÅ‚oszeniowy na adres e-mailowy [email protected] do dnia 14 lutego 2014r.

Z uwagi na ograniczonÄ… liczbÄ™ miejsc do 140 osób decyduje kolejność zgÅ‚oszeÅ„.

 SzczegóÅ‚owych informacji udzielajÄ…:

Magdalena Witkowska

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej tel. (58) 32 68 897

e-mail: [email protected]

 

Martyna Sawicka

GÅ‚ówny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

tel. (58) 32 68 147

e-mail: [email protected]

Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik program konferencji 2014-02-04 07:35:17
załącznik formularz zgÅ‚oszeniowy 2014-02-04 07:34:25
Liczba wyświetleń: 860