Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

AZBEST 2014 - ogłoszenie o zbieraniu „Deklaracji udziału” Drukuj Stworz PDF

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska informuję, że zgodnie z ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Konkursem pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2014) do dnia 28.02.2014 r. w Urzędzie Gminy w Stegnie przyjmowane będą od właścicieli nieruchomości, posiadających wyroby zawierające azbest (eternit) Deklaracje Udziału w projekcie.

Informuję, że w ramach ww. zadania przewiduje się udzielenie w 2014 r. dofinansowania do kosztów związanych z demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest.

Szczegółowe informacje można uzyskać filii Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 7, w pokoju nr 2 lub telefonicznie pod numerem 55 246 00 36.

Jolanta Kwiatkowska

/-/

Wójt Gminy Stegna

 

 

WFOŚiGW w Gdańsku

 

W związku z planowanym przystąpieniem przez Gminę Stegna do konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego (edycja 2014)", informujemy o możliwości składania Deklaracji udziału w projekcie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stegna - 2014”.

 

W ramach projektu będzie można uzyskać w 2014 r. dofinansowanie na usuwanie azbestu z obiektów budowlanych (mieszkalnych i gospodarczych) zlokalizowanych na terenie Gminy Stegna. Dofinansowanie obejmie pokrycie kosztów: demontażu, zbierania, transportu, zabezpieczenia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

 

Jednocześnie informujemy, że wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych nie podlegają dofinansowaniu, lecz leżą po stronie właściciela nieruchomości.

 

Zachęcam wszystkich mieszkańców planujących w 2014 roku dokonać demontażu pokryć dachowych zawierających azbest do składania deklaracji udziału.

 

Deklaracje należy składać do dnia 28.02.2014 r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna. Deklaracje można pobrać w sekretariacie Urzędu lub ze strony internetowej.

 

Koszty kwalifikowane zadania oblicza się w oparciu o kryterium w postaci współczynnika efektywności kosztowej wynoszącego:

a) nie więcej niż 800 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składają się łącznie: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie odpadu,

b) nie więcej niż 400 zł/Mg odpadu zawierającego azbest – jeżeli na zadanie składa się wyłącznie transport i unieszkodliwienie odpadu.

 

Dla obliczenia efektu ekologicznego należy przyjąć, że 1 m2 powierzchni płyt azbestowo- cementowych waży 0,0135 Mg (13,5 kg).

 

Uwaga: § 4 ust 2 Regulaminu konkursu „Fundusz zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu z przyczyn od niego niezależnych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej komunikatu o unieważnieniu.”

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 2 filia Urzędu Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 7 lub telefonicznie pod numerem 55 246 00 36.

 

Pliki do pobrania:


Załączniki

Typ Opis Data Dodał
załącznik 2) Informacja o wyrobach zawierających azbest (Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji l 2014-02-12 14:10:04 Kozłowska Marta
załącznik 1) Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest (Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowan 2014-02-12 14:06:58 Kozłowska Marta
załącznik Deklaracja udziału 2014-02-12 14:05:52 Kozłowska Marta
Liczba wyświetleń: 1106