Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Gmina Stegna w Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych ... Drukuj Stworz PDF

W piątek 14 lutego w Dworze Artusa w Gdańsku Samorządowcy Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta podpisali Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Oznacza to formalne powołanie do życia tzw. Związku ZIT, który według wytycznych Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, ma koordynować współpracę metropolitalną. 

Dzięki ZIT w przeciągu siedmiu lat do Trójmiasta i sąsiednich gmin może trafić 255 mln euro czyli ponad 1 mld zł. Jest to część z 2,2 mld euro, czyli kwoty, na którą liczy nasze województwo z UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Gmina Stegna jako jedyna z powiatu nowodworskiego jest stroną tego porozumienia 

Stronami Porozumienia jest 36 samorządów, wchodzących w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, określonego w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego.

Ponadto, obserwatorami są samorządy spoza tego terytorium: członkowie stowarzyszenia Gdański Obszar Metropolitalny, członkowie Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów NORDA oraz samo stowarzyszenie GOM. Status obserwatora oznacza prawo do uczestnictwa we wszystkich pracach Związku ZIT – przede wszystkim prawo do udziału w realizowanych inwestycjach – z wyłączeniem prawa głosu w Radzie ZIT.
Radę tworzą samorządy, które są stronami Porozumienia oraz przedstawiciele Partnerów społecznych – po jednym reprezentancie sektora nauki, gospodarki i organizacji pozarządowych.

Związek ZIT będzie miał w latach 2014-2020 do dyspozycji ok. 1,06 mld zł na dodatkowe inwestycje. 
Dodatkowe – bo rząd i tak będzie dotował na Pomorzu różne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Przedsięwzięcia ZIT muszą spełniać kilka warunków: 
• sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze funkcjonalnym miast, przede wszystkim tam, gdzie skala problemów związanych z brakiem współpracy i komplementarności działań różnych jednostek administracyjnych jest największa
• promować partnerski model współpracy różnych jednostek administracyjnych 
• zwiększać wpływ miast i powiązanych z nimi obszarów funkcjonalnych na kształt i sposób realizacji działań wspieranych na ich obszarze w ramach polityki spójności

By działać w zgodzie z tymi założeniami, Związek ZIT musi opracować strategię rozwoju. Prace nad takim dokumentem dla naszej metropolii już trwają. Samorządowcom w napisaniu strategii pomaga konsorcjum firm DS Consulting i InvestGDA, które działa na zlecenie stowarzyszenia GOM.

Strategia – zgodnie z oczekiwaniami Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – ma być gotowa do końca czerwca. Jej częścią będą także kryteria, które pozwolą ocenić projekty inwestycyjne pod kątem korzyści dla całego Obszaru Metropolitalnego. 

W myśl Porozumienia, przewodniczącym Zarządu Związku ZIT jest prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, wiceprzewodniczącym – prezydent Gdyni Wojciech Szczurek. W skład Zarządu wchodzą także prezydent Sopotu Jacek Karnowski i przedstawiciele trzech grup powiatów - starosta Janina Kwiecień, reprezentująca powiat kartuski, burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, reprezentujący powiaty gdański, tczewski i nowodworski oraz burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, reprezentujący powiaty wejherowski i pucki.
 

Liczba wyświetleń: 959