Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Jak budować ekonomicznie i energooszczędnie? Budujące Czwartki z Domowy.pl w Gdańsku Drukuj Stworz PDF

BudujÄ…ce Czwartki to ogólnopolski cykl bezpÅ‚atnych spotkaÅ„, skierowany do Inwestorów indywidualnych, pozwalajÄ…cy zdobyć niezbÄ™dnÄ… wiedzÄ™ na temat energooszczÄ™dnego budowania. Konferencje, odbywajÄ…ce siÄ™ każdorazowo w wiÄ™kszych miastach Polski, dajÄ… okazjÄ™ do spotkaÅ„ z ekspertami rynku budowlanego i umożliwiajÄ… zdobycie informacji na temat nowoczesnych technologii, pozwalajÄ…cych budować domy efektywne energetycznie.

HasÅ‚em przewodnim caÅ‚ego cyklu BudujÄ…cych Czwartków jest POSTAW NA DOM, BUDUJ ENERGOOSZCZĘDNIE! Akcja, propagujÄ…c budownictwo jednorodzinne, zachÄ™ca Polaków do realizacji marzeÅ„ o wÅ‚asnym domu.

Podczas każdego z wieczorów Inwestorzy bÄ™dÄ… mogli spotkać siÄ™ w gronie osób zainteresowanych wspólnymi tematami, zapoznać siÄ™ z etapami planowania budowy, porozmawiać ze specjalistami, poznać koszty budowy domu energooszczÄ™dnego, porównać lokalne ceny nieruchomoÅ›ci z cenÄ… samodzielnie wzniesionego budynku.

Wszystkie spotkania organizowane sÄ… przez Domowy.pl – ogólnopolskÄ… sieć Doradców (architektów i inżynierów budownictwa).

Kolejne spotkanie w ramach BudujÄ…cych Czwartków odbÄ™dzie siÄ™ w GdaÅ„sku – 20.02.2014 roku, w Restauracji Malinowy Ogród, przy ulicy Łąkowej 1-2, o godzinie 18:00.

Formularz rejestracyjny dostępny jest na stronie domowy.pl.

Spotkania odbywajÄ…ce siÄ™ w ramach BudujÄ…cych Czwartków pozwalajÄ… poznać istniejÄ…ce możliwoÅ›ci zwiÄ…zane z finansowaniem budowy, uczÄ… proekologicznych postaw podczas budowy domu, jak i użytkowania go na późniejszym etapie. UmożliwiajÄ… wymianÄ™ doÅ›wiadczeÅ„ pomiÄ™dzy uczestnikami, jak i kontakt z ekspertami sektora budowlanego. Inicjowane dyskusje pozwalajÄ… rozwiać wÄ…tpliwoÅ›ci, jakie mogÄ… pojawić siÄ™ na różnych etapach procesu inwestycyjnego.

 

Wszystkie spotkania majÄ… wspólne zaÅ‚ożenia, dostosowywane do lokalnych trendów i danych. GÅ‚ówne punkty spotkaÅ„ dotyczÄ… obszarów z tematów takich jak: lokalne ceny nieruchomoÅ›ci, dostÄ™pność dziaÅ‚ek budowlanych, cechy budynku energooszczÄ™dnego procedura uzyskania pozwolenia na budowÄ™, dobór materiaÅ‚ów do budowy domu energooszczÄ™dnego, dostÄ™pne dopÅ‚aty, budowa domu w standardzie energooszczÄ™dnym, aspekty inwestycyjne (co ile kosztuje i w co na pewno warto zainwestować), pytania do ekspertów, czas na rozmowy indywidualne.

 

BudujÄ…ce czwartki z Domowy.pl wpisujÄ… siÄ™ w podejmowane obecnie dziaÅ‚ania, majÄ…ce na celu promowanie efektywnego energetycznie budownictwa. Te dziaÅ‚ania to przede wszystkim zmiany w polskim ustawodawstwie, które nakÅ‚adajÄ… na inwestorów nowe obowiÄ…zki w zakresie zużycia energii przez budynki mieszkalne, to przygotowywanie gruntu pod wprowadzenie dyrektywny unijnej, zakÅ‚adajÄ…cej, że od 2020 roku bÄ™dzie nam wolno budować jedynie domy o niemal zerowym zużyciu energii, to w koÅ„cu wdrażany przez Narodowy Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej program dopÅ‚at do budynków energooszczÄ™dnych i pasywnych

Liczba wyświetleń: 1051