Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna. Drukuj Stworz PDF

Stegna, dnia 18.02.2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzÄ…dzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 10b oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.):


ZAWIADAMIAM


O rozpoczÄ™ciu konsultacji spoÅ‚ecznych nad projektem uchwaÅ‚y Rady Gminy w Stegnie w sprawie okreÅ›lenia wykazu kÄ…pielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2014, które potrwajÄ… do 14 marca 2014 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwaÅ‚y należy zgÅ‚aszać pisemnie na adres: UrzÄ…d Gminy w Stegnie, ul. GdaÅ„ska 34, 82-103 Stegna, lub drogÄ… elektronicznÄ… na adres e-mail: [email protected]

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.

Projekt uchwaÅ‚y zostaÅ‚ podany do publicznej wiadomoÅ›ci poprzez umieszczenie go na tablicy ogÅ‚oszeÅ„ w UrzÄ™dzie Gminy w Stegnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej UrzÄ™du Gminy 
w Stegnie.Wójt Gminy Stegna

/Jolanta Kwiatkowska /OgÅ‚oszenie >>  

Treść uchwaÅ‚y >> 

Liczba wyświetleń: 1011