Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Ogłoszenie Wójta Gminy Stegna o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna. Drukuj Stworz PDF

Stegna, dnia 18.02.2014 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 10b oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 145 z późn. zm.):


ZAWIADAMIAM


O rozpoczęciu konsultacji społecznych nad projektem uchwały Rady Gminy w Stegnie w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Gminy Stegna w roku 2014, które potrwają do 14 marca 2014 roku.

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy zgłaszać pisemnie na adres: Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, lub drogą elektroniczną na adres e-mail: gmina@stegna.pl

Przekazane opinie i uwagi mogą dotyczyć tylko zakresu przedłożonego do konsultacji dokumentu.

Projekt uchwały został podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stegnie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy 
w Stegnie.Wójt Gminy Stegna

/Jolanta Kwiatkowska /Ogłoszenie >>  

Treść uchwały >> 

Liczba wyświetleń: 942