Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Nowoczesna edukacja najmłodszych - wymiana doświadczeń" Drukuj Stworz PDF

Pomorskie Kuratorium Oświaty zorganizowało Konferencję pt. "Nowoczesna edukacja najmłodszych - wymiana doświadczeń", która odbyła się 27 lutego w Żuławskim Parku Historycznym.

Spotkanie było adresowane do dyrektorów szkół i przedszkoli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz organów prowadzących placówki oświatowe w powiecie nowodworskim.
Podczas Konferencji wystąpili: Elżbieta Wasilenko - Pomorski Kurator Oświaty, Dyrektor Wiśniewski oraz Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Nowym Dworze Gdańskim - Izabela Narewska.

Oprócz grona pedagogicznego w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele samorządów: Wójt Gminy Stegna Jolanta Kwiatkowska i Burmistrz Nowego Dworu Jacek Michalski.

Spotkanie miało na celu przekazanie informacji m.in. o założeniach polityki oświatowej państwa w odniesieniu do zmian w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej, podzielenie się doświadczeniami z wdrażania reformy programowej dotyczącej 6-latków w szkołach w województwie pomorskim, zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa w zakresie rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Dworze Gdańskim Izabela Stefaniak przedstawiła dobre praktyki z zakresu realizacji podstawy programowej.

W trakcie spotkania dyrektorzy szkół i przedszkoli podzielili się także swoimi doświadczeniami z wdrażania reform w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Liczba wyświetleń: 944