Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Oświadczenie Wójta Gminy Stegna Pani Jolanty Kwiatkowskiej .... Drukuj Stworz PDF

                                 Stegna 28.02.2014    

         OÅ›wiadczenie

W zwiÄ…zku z informacjÄ…, która pojawiÅ‚a siÄ™ w dodatku do  Dziennika BaÅ‚tyckiego Å»uÅ‚awy i Mierzeja dnia 21.02.2014 r. , o zÅ‚ożonym przez część radnych Gminy Stegna, doniesieniu do organów Å›cigania  o nieprawidÅ‚owoÅ›ciach  zwiÄ…zanych z przygotowywaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla farmy wiatrowej „Nowa Holandia” oraz części dziaÅ‚ki  w obrÄ™bie geodezyjnym Stegna oÅ›wiadczam, że każda czynność wykonana przeze mnie i przez pracowników urzÄ™du ma swoje oparcie w przepisach prawa i jest zgodna z zasadami obowiÄ…zujÄ…cymi przy sporzÄ…dzaniu Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  PrzedsiÄ™biorcy zainteresowani inwestowaniem w naszej gminie nie ponosili kosztów dotychczas sporzÄ…dzanych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Radni Piotr Wiatr, WiesÅ‚aw Matusak, MirosÅ‚aw Wojtkowski, Marcin Szczuka, Wojciech PÄ™kala i Bożena Kielar , którzy bojkotujÄ…c uchwaÅ‚y  blokujÄ… inwestowanie w naszej gminie w imiÄ™ politycznych rozgrywek.

 

Nieprawdą jest aby Prokuratura Rejonowa w Malborku prowadziła postępowanie w tej sprawie.

Obecnie policja zbiera informacje prowadząc działania wyjaśniające.

Oczywistym jest że jeÅ›li  dokonano zgÅ‚oszenia do CBA i do Prokuratury to jednostki te sÄ… zobowiÄ…zane do podjÄ™cia dziaÅ‚aÅ„.  Nie oznacza to jednak że zostaÅ‚o naruszone prawo.

 

Nie jest dla mnie zrozumiaÅ‚e że opozycyjni radni zarzucajÄ… mi korupcjÄ™ gdy w wyniku negocjowania z inwestorem zgodnie z potrzebami mieszkaÅ„ców Książęcych Å»uÅ‚awek  podpisane zostaÅ‚o porozumienie na mocy którego inwestor zobowiÄ…zaÅ‚ siÄ™ udzielić pomocy przy  remoncie drogi w Książęcych Å»uÅ‚awkach oraz wybudowania drogi obwodowej dla  osiedla tak aby duży sprzÄ™t rolniczy z którego korzysta pobliskie gospodarstwo rolne nie zakÅ‚ócaÅ‚ spokoju i nie zagrażaÅ‚ bezpieczeÅ„stwu mieszkaÅ„ców.

 

Farma wiatrowa to wymierna korzyść dla budżetu gminy a tym samym naszych mieszkaÅ„ców.

Każdy postawiony wiatrak to ok. 35 -50 tyś zł rocznie podatku do budżetu gminy.

Farma wiatrowa „Nowa Holandia” przewiduje usytuowanie 13 wiatrowni.  Należy dodać że  procedura przygotowania  Planu Zagospodarowania Przestrzennego zostaÅ‚a rozpoczÄ™ta już w 2009 roku co oznacza że uzgodnienie go z wszystkimi instytucjami trwaÅ‚o niemal 5 lat. Dokumentacja zostaÅ‚a przygotowana i uzgodniona zgodnie z prawem i obowiÄ…zujÄ…cymi przepisami. 

Obecnie budowana farma wiatrowa „Nowotna” oraz planowana farma wiatrowa „Nowa Holandia” to dodatkowe dochody dla budżetu  gminy szacowane na poziomie ok. 1 mln. zÅ‚ rocznie.

 

Oprócz farmy wiatrowej ci sami radni poddajÄ… pod wÄ…tpliwość podjecie uchwaÅ‚y w sprawie przystÄ…pienia do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części dziaÅ‚ki  w obrÄ™bie geodezyjnym Stegna, gdzie inwestor planuje usytuować stacjÄ™ paliw.

 

Nie rozumiem dlaczego radni protestujÄ… przeciwko budowie innej stacji paliw niż ta która funkcjonowaÅ‚a w Stegnie i jaki majÄ… w tym interes. Zdrowa konkurencja to tylko zysk dla mieszkaÅ„ców.

Obecnie w wyniku niedotrzymania przez Orlen warunków technicznych Stegna nie ma żadnej stacji paliw.

Dlaczego radnym przeszkadza konkurencja i dlaczego nie pozwalają się rozwijać przedsiębiorcom jest zadziwiające i destruktywne. Wszelkie inwestycje realizowane na terenie Gminy to podatek do budżetu gminy oraz miejsca pracy.

 

Plany Zagospodarowania Przestrzennego nie sÄ… tworzone tylko dla inwestycji celów publicznych jak sugeruje w artykule z dn. 21.02.2014 pan Wiatr, ale dla nas mieszkaÅ„ców. Nasze domy i posesje nie sÄ… celem publicznym, sÄ… prywatnymi dobrami a my mieszkaÅ„cy mamy prawo być nimi objÄ™ci co uÅ‚atwia i porzÄ…dkuje przestrzeÅ„ publicznÄ….  

 

Zarzuty kierowane pod moim adresem sÄ… caÅ‚kowicie bezpodstawne, wypowiadane w celu zdyskredytowania mojej osoby w oczach wyborców. DziaÅ‚anie to jest  bezpoÅ›rednio zwiÄ…zane z terminem zbliżajÄ…cych siÄ™ wyborów samorzÄ…dowych  z zamiarem wyeliminowania mnie jako kandydata na wójta w kadencji 2014-2018  

 

Wójt Gminy Stegna

/ Jolanta Kwiatkowska /

 

 

Liczba wyświetleń: 1422