Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Oświadczenie Wójta Gminy Stegna Pani Jolanty Kwiatkowskiej .... Drukuj Stworz PDF

                                 Stegna 28.02.2014    

         Oświadczenie

W związku z informacją, która pojawiła się w dodatku do  Dziennika Bałtyckiego Żuławy i Mierzeja dnia 21.02.2014 r. , o złożonym przez część radnych Gminy Stegna, doniesieniu do organów ścigania  o nieprawidłowościach  związanych z przygotowywaniem Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla farmy wiatrowej „Nowa Holandia” oraz części działki  w obrębie geodezyjnym Stegna oświadczam, że każda czynność wykonana przeze mnie i przez pracowników urzędu ma swoje oparcie w przepisach prawa i jest zgodna z zasadami obowiązującymi przy sporządzaniu Planów Zagospodarowania Przestrzennego.  Przedsiębiorcy zainteresowani inwestowaniem w naszej gminie nie ponosili kosztów dotychczas sporządzanych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Radni Piotr Wiatr, Wiesław Matusak, Mirosław Wojtkowski, Marcin Szczuka, Wojciech Pękala i Bożena Kielar , którzy bojkotując uchwały  blokują inwestowanie w naszej gminie w imię politycznych rozgrywek.

 

Nieprawdą jest aby Prokuratura Rejonowa w Malborku prowadziła postępowanie w tej sprawie.

Obecnie policja zbiera informacje prowadząc działania wyjaśniające.

Oczywistym jest że jeśli  dokonano zgłoszenia do CBA i do Prokuratury to jednostki te są zobowiązane do podjęcia działań.  Nie oznacza to jednak że zostało naruszone prawo.

 

Nie jest dla mnie zrozumiałe że opozycyjni radni zarzucają mi korupcję gdy w wyniku negocjowania z inwestorem zgodnie z potrzebami mieszkańców Książęcych Żuławek  podpisane zostało porozumienie na mocy którego inwestor zobowiązał się udzielić pomocy przy  remoncie drogi w Książęcych Żuławkach oraz wybudowania drogi obwodowej dla  osiedla tak aby duży sprzęt rolniczy z którego korzysta pobliskie gospodarstwo rolne nie zakłócał spokoju i nie zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców.

 

Farma wiatrowa to wymierna korzyść dla budżetu gminy a tym samym naszych mieszkańców.

Każdy postawiony wiatrak to ok. 35 -50 tyś zł rocznie podatku do budżetu gminy.

Farma wiatrowa „Nowa Holandia” przewiduje usytuowanie 13 wiatrowni.  Należy dodać że  procedura przygotowania  Planu Zagospodarowania Przestrzennego została rozpoczęta już w 2009 roku co oznacza że uzgodnienie go z wszystkimi instytucjami trwało niemal 5 lat. Dokumentacja została przygotowana i uzgodniona zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. 

Obecnie budowana farma wiatrowa „Nowotna” oraz planowana farma wiatrowa „Nowa Holandia” to dodatkowe dochody dla budżetu  gminy szacowane na poziomie ok. 1 mln. zł rocznie.

 

Oprócz farmy wiatrowej ci sami radni poddają pod wątpliwość podjecie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla części działki  w obrębie geodezyjnym Stegna, gdzie inwestor planuje usytuować stację paliw.

 

Nie rozumiem dlaczego radni protestują przeciwko budowie innej stacji paliw niż ta która funkcjonowała w Stegnie i jaki mają w tym interes. Zdrowa konkurencja to tylko zysk dla mieszkańców.

Obecnie w wyniku niedotrzymania przez Orlen warunków technicznych Stegna nie ma żadnej stacji paliw.

Dlaczego radnym przeszkadza konkurencja i dlaczego nie pozwalają się rozwijać przedsiębiorcom jest zadziwiające i destruktywne. Wszelkie inwestycje realizowane na terenie Gminy to podatek do budżetu gminy oraz miejsca pracy.

 

Plany Zagospodarowania Przestrzennego nie są tworzone tylko dla inwestycji celów publicznych jak sugeruje w artykule z dn. 21.02.2014 pan Wiatr, ale dla nas mieszkańców. Nasze domy i posesje nie są celem publicznym, są prywatnymi dobrami a my mieszkańcy mamy prawo być nimi objęci co ułatwia i porządkuje przestrzeń publiczną.  

 

Zarzuty kierowane pod moim adresem są całkowicie bezpodstawne, wypowiadane w celu zdyskredytowania mojej osoby w oczach wyborców. Działanie to jest  bezpośrednio związane z terminem zbliżających się wyborów samorządowych  z zamiarem wyeliminowania mnie jako kandydata na wójta w kadencji 2014-2018  

 

Wójt Gminy Stegna

/ Jolanta Kwiatkowska /

 

 

Liczba wyświetleń: 1342