Strona główna Urząd gminy Galeria Linki Kontakt

Zachowaj Trzeźwy Umysł !!!! Kontynuujemy, bo jesteśmy zadowoleni ..... Drukuj Stworz PDF

Zachowaj Trzeźwy UmysÅ‚ !!!! Kontynuujemy, bo jesteÅ›my zadowoleni ..... http://www.trzezwyumysl.pl/?p=8842

Kontynuujemy, bo jesteÅ›my zadowoleni! – MieliÅ›my akcjÄ™ edukujÄ…cÄ… sprzedawców alkoholu i cykl zawodów plażowej piÅ‚ki siatkowej. Na zakoÅ„czenie kampanii zorganizowaliÅ›my konkurs plastyczny „Planuj Trzeźwo PrzyszÅ‚ość” – relacjonuje Ewa Suchewicz, sekretarz GKRPA. W 2013 roku kampania ZTU objęła 1200 uczniów ze wszystkich placówek oÅ›wiatowych gminy.

 

Nauczyciele przeprowadzili też cykl zajęć o szkodliwości alkoholu i nikotyny, a w zależności od planowanych działań uczniowie otrzymywali odpowiednie ulotki.

W czasie wakacji zorganizowano seriÄ™ zawodów plażowej piÅ‚ki siatkowej w Stegnie. Równolegle w przyplażowych sklepach i barach przeprowadzona zostaÅ‚a kampania „Pozory mylÄ… – dowód nie”, majÄ…ca na celu wyczulenie sprzedawców na zakaz sprzedaży alkoholu nieletnim.

WieÅ„czÄ…cy kampaniÄ™ konkurs plastyczny pt. „Planuj Trzeźwo PrzyszÅ‚ość”, dla wszystkich placówek oÅ›wiatowych, miaÅ‚ na celu wywoÅ‚anie wÅ›ród jego uczestników dyskusji na temat tego, czym jest alkohol i jakie wywoÅ‚uje skutki dla organizmu.

– DziaÅ‚ania profilaktyczne podejmowane w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy UmysÅ‚ miaÅ‚y na celu wskazanie nowych, ciekawych metod pracy z dziećmi i mÅ‚odzieżą w ksztaÅ‚towaniu ich pozytywnych postaw spoÅ‚ecznych – podsumowuje Ewa Suchewicz.

Koordynatorem kampanii byÅ‚a Gminna Komisja RozwiÄ…zywania Problemów Alkoholowych w Stegnie.

Sprawozdanie sporzÄ…dziÅ‚a Ewa Suchewicz, sekretarz GKRPA.

Liczba wyświetleń: 1454